Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Odpady Vysočiny

Mobilní verze webu

1. 12. 2011 tisková zpráva - „MY TŘÍDÍME NEJLÉPE 2011“ – konečné výsledky soutěže obcí

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

„MY TŘÍDÍME NEJLÉPE 2011“ – konečné výsledky soutěže obcí

Aktivní účast v systému odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu všech obcí zapojených do systémů Ekokom, Asekol a Elektrowin zhodnotila za období IV. 2010, I – III. 2011 soutěž obcí. Vítězové hlavní (1. – 3. místo) a vedlejší (1. místo) soutěže ve všech kategoriích získali 1. prosince na slavnostním ukončení od kraje finanční dar celkem ve výši 600 tis. Kč. Doplňkové (1. místa) soutěže sponzorují společnosti ASEKOL s. r. o. a ELEKTROWIN a.s.

 

„Hlavní soutěž posuzovala množství vytříděného odpadu a zároveň hodnotila zaplněnost sběrných nádob ve vztahu k objemu nádob a četnosti svozu tzv. efektivitu sledované komodity. Vedlejší soutěž sledovala poměr mezi množstvím vytříděných využitelných složek odpadu bez kovů a množstvím směsného KO za celé období soutěže. Doplňkové soutěže byly vztaženy ke zpětnému odběru elektrozařízení,“ popisuje zaměření soutěží Zdeněk Ryšavý, radní kraje.

 

hlavní soutěž

Velikost obce/ umístění

Kategorie do

500 obyvatel

Kategorie

501 – 2 000

Kategorie

2 001 – 10 000

Kategorie

nad 10 000

1. místo      

Lány

Březník

Velká Bíteš

Havlíčkův Brod

2. místo

Kuklík

Dobronín

Luka n. Jihlavou

Nové Město n. M.

3. místo

Ždírec (Ji)

Štoky

Pacov

Jihlava

Vedlejší soutěž

1. místo

Lány

Dobronín

Luka n. Jihlavou

Nové Město n. M.

Doplňková soutěž Asekol

1. místo

Domamil

Herálec

Pacov

Velké Meziříčí

Doplňková soutěž Elektrowin

Velikost obce/ umístění

Kategorie do

3 500 obyvatel

Kategorie

nad 3 500 obyvatel

Kategorie „Nejvyšší podíl

Elektrozařízení bez chlazení“

1. místo

Jiřice

Pacov

Česká Bělá

Realizátorem soutěže byla Agentura Dobrý den z Pelhřimova. Podkladem pro hodnocení byla data zasílaná obcemi do systémů Ekokom, Asekol a Elektrowin. Pořadí obcí v jednotlivých dílčích soutěžích je zveřejněno na http://www.tridime-vysocina.cz/.

Blahopřejeme vítězům a všem obcím děkujeme za přínos k ochraně životního prostředí prostřednictvím třídění komunálních odpadů. Má to smysl. Třiďte odpad!

 

 

Více informací:
Eva Navrátilová
odbor životního prostředí
Krajský úřad Kraje Vysočina
mail:
navratilova.e@kr-vysocina.cz

 

 
Zodpovídá: Ing. Pavla Bendová
Vytvořeno / změněno: 7.3.2012 / 7.3.2012 | Zveřejnit do: 3.12.2012
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Odpady Vysočiny > Infomateriály ke stažení

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze