Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro příspěvkové organizace kraje

Mobilní verze webu

Vyjádření náměstka hejtmana Kraje Vysočina Vladimíra Novotného k prohlášení starosty Petra Vaňka z Ledče nad Sázavou

Kraj Vysočina názor pana starosty Ledče nad Sázavou Petra Vaňka bere na vědomí. Je však nutné podotknout, že se kraj snaží dostát všem požadavkům a potřebám u všech okresů a mikroregionů stejně. Ledečsko se Světelskem nejsou výjimkou. Finanční prostředky na rekonstrukce, údržbu nebo nové projekty jsou vždy rozvrženy tak, aby byly využity co nejefektivněji a žádná část kraje nebyla opomenuta. Konkrétně se v severozápadní části Kraje Vysočina podařilo realizovat za poslední 3 roky několik projektů pohybujících se v desetimilionových částkách, jako byly např. opravy několika středních škol a sociálních ústavů. Podobně tomu je i v oblasti dopravní infrastruktury.
 

 
 

K problematice zajištění bezpečnosti Kraj Vysočina upozorňuje, že hejtman Jiří Běhounek společně s jeho náměstky úzce spolupracují s Policií ČR a snaží se zabránit problémům spojených s úbytkem strážníků, které jsou způsobeny razantními škrty Ministerstva vnitra CŘ. V současnosti se daří zachovat zastoupení Policie ČR ve všech částech kraje v takové míře, aby obyvatelé Vysočiny nepocítili jakékoliv ohrožení bezpečnosti. Nejnižší kriminalita v Kraji Vysočina ve srovnání s ostatními kraji v České republice je toho důkazem. Konečné rozhodnutí nad existencí služeben Policie ČR má však samotný ministr vnitra a nikoli mnohdy osočované kraje.

 

Proto se vedení Kraje Vysočina domnívá, že všechna nabídnutá řešení k daným problémům mají směřovat ke společnému kompromisu a jakákoliv subjektivní nespokojenost zástupců obcí a měst by neměla vést k obdobným úvahám jako k těm, které veřejně interpretuje pan starosta Vaněk z Ledče nad Sázavou. Větší počet takovýchto záměrů by mohl mít za následek vnitřní rozrušení celé veřejné správy v České republice. Zástupci Kraje Vysočina proto vidí řešení těchto tendencí v prvé řadě v uklidnění emocí a vyvolání dalších jednání, která mohou nabídnout řešení nejen panem starostou zmíněného stavu ledečské křižovatky Ve Švondráku.

 

Vladimír Novotný

1. náměstek hejtmana Kraje Vysočina

 

 

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 2.3.2012 / 2.3.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze