Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Dotace Kraje Vysočina - spuštěn nový veřejný portál

Dotace Kraje Vysočina - spuštěn nový veřejný portál
Odbor informatiky spustil v průběhu letních prázdnin nový veřejný portál, týkající se dotací, které Kraj Vysočina poskytuje ze svého rozpočtu, a to z Fondu Vysočiny, podle Pravidel Rady Kraje Vysočina nebo v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina. Potřebují-li žadatelé poradit, které dotační tituly jsou momentálně k dispozici, případně v jakém stavu hodnocení je příslušná dotace, naleznou veškeré údaje na adrese http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace.
 

 
 

V základním nastavení se zobrazují všechny aktivní dotace – u každé dotace jsou zobrazeny tyto údaje:

-        název dotace

-        typ (na základě jakého dokumentu jsou dotace poskytovány)

-        finanční alokace (kolik Kč je k dispozici)

-        datum uzávěrky (do kdy je možné předkládat žádosti)

-        podkladové materiály (základní dokumenty s pravidly poskytování dotací)

 

Potencionální žadatelé si dále mohou zobrazit dotace podle typu příjemce – zobrazují se dotace poskytované obcím, příspěvkovým organizacím samospráv, neziskovým organizacím, podnikatelům a ostatním subjektům.

 

Dotace je možné také filtrovat do čtyř kategorií, které vyjadřují aktuální stav:

-        aktivní – z těchto dotačních titulů je momentálně  možné získat finanční prostředky,

-        po uzávěrce – zde již není možné předkládat žádosti, ale zatím nejsou známy výsledky vyhodnocení žádosti a přidělení dotace,

-        vyhodnocené – nyní již známe výsledky hodnocení žádostí,

-        zrušené – dotační tituly, které byly zrušené.

 

V průběhu měsíce září bude zprovozněna automatická služba s možností registrace e-mailové adresy, na kterou bude následně zájemcům zasílán informativní e-mail jakmile bude na portálu zveřejněna nová dotace; součástí abonentního systému bude možnost výběru zasílání informací podle typu příjemce.

 

 

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 4.8.2011 / 4.8.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie > Propagace IT > Tiskové zprávy odboru informatiky > 2011

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze