Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Dotace na prevenci kriminality

Dotace na prevenci kriminality
Kraj Vysočina se dlouhodobě řadí ke krajům, které pravidelně podporují aktivity obcí, škol a neziskových organizací směřující ke zvyšování bezpečnosti občanů. Ročně jsou na tyto aktivity z krajského rozpočtu vyčleňovány finanční prostředky ve výši více než 2 mil. Kč. Kromě toho kraj pravidelně využívá možnost čerpat na prevenci kriminality i státní dotaci. Množství financí investovaných do předcházení kriminality je významným, ne však jediným, předpokladem pro to, aby se občané kraje cítili bezpečně. I zásluhou krajských zastupitelů se kraj Vysočina řadí ke krajům s nejnižší kriminalitou v ČR.
 

 
 

Zastupitelstvo kraje Vysočina na své březnové schůzi schválilo dvě výzvy k předkládání žádostí o dotace na realizaci projektů prevence kriminality. Jedna z výzev je určena obcím nejvíce zatížených kriminalitou, které mohou žádat o dotace na projekty tzv. situační prevence. Jsou to projekty, jejichž cílem je snižovat nebo omezovat násilnou, majetkovou a drobnou pouliční kriminalitu. Půjde zejména o realizací takových opatření jako například  rozšiřování stávajících kamerových systémů ke sledování lokalit, v nichž nejčastěji dochází k násilné kriminalitě nebo narušování veřejného pořádku, instalace elektronické zabezpečovací signalizace a mechanického zabezpečení  na obecní budovy ap.

Další výzva je směrována na neziskové organizace, které působí v oblasti prevence kriminality, obce a školy a na základě této výzvy je možno žádat o dotace na realizaci projektů sociální prevence. Sociální prevencí se přitom rozumí aktivity v oblasti výchovně vzdělávací, zájmové a sportovní činnosti, ale i v oblasti podávání důležitých informací občanům. Tyto aktivity jsou pak směrované na práci s pachateli nebo potenciálními pachateli trestných činů a s oběťmi nebo potenciálními oběťmi trestných činů.

 

Podrobnější informace o možnostech čerpání dotací na prevenci kriminality poskytne Josef Pokorný, oddělení krizového řízení a bezpečnosti odboru sekretariátu hejtmana Krajského úřadu kraje Vysočina, tel.: 564 602 164, e-mail: pokorny.josef@kr-vysocina.cz.

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 29.3.2011 / 29.3.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Ředitel Krajského úřadu > Aktuální téma

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze