Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro příspěvkové organizace kraje

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina chce zlepšit řízení příspěvkových organizací

logolink
 

 
 

V rámci projektu „Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina“, zkráceně KVALITA09, financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, je mimo jiné realizována aktivita Řízení příspěvkových organizací. Hlavním přínosem této aktivity bude identifikace příležitostí pro možné zlepšení řízení organizací zřizovaných krajem Vysočina, přičemž velký důraz je kladen na strategické řízení zřizovatelem.

Projekt přispěje k optimalizaci činností zřizovaných organizací, zejména ve vztahu k naplňování základního poslání organizací, dále pomůže nastavit řídící procesy a činnosti uvnitř organizací i ve vzájemných vztazích (zřizovatel – organizace, zřizovatel – ředitelé organizací). Jeho významným přínosem bude také zefektivnění výkonu zřizovatelských funkcí kraje i zefektivnění některých procesů, a to např. realizace společných nákupů vybraných komodit a služeb.

Projekt probíhá ve třech základních etapách. První etapa zahrnovala zpracování vstupní analýzy stávajícího fungování příspěvkových organizací, v rámci další fáze zpracuje dodavatel tzv. Návrhovou strategii včetně podrobného implementačního dokumentu – bude tedy docházet k realizaci navrhovaných a odsouhlasených opatření. Poslední fází projektu bude řada vzdělávacích akcí, která by měla přispět k úspěšné komunikaci případných změn a přinést přidanou hodnotu i pro ředitele příspěvkových organizací.

 
Zodpovídá: Bc. Dita Marešová
Vytvořeno / změněno: 27.1.2011 / 27.1.2011
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace > Právní předpisy kraje

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze