Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

LORIS 2007

Mezinárodní konference LORIS.
 

 
 

V průběhu minulých let se konference ISSS/LORIS/V4DIS stala důležitým fórem pro stálý odhad vývoje informačních a komunikačních technologií na místní, regionální i národní úrovni. Stala se také nejvýznamnější událostí svého druhu v střední, východní a jižní Evropě.

Cílem konference ISSS/LORIS/V4DIS bylo urychlení osvojení si moderních trendů v oblasti elektronizace veřejné správy a také využití jedinečné příležitosti výměny a porovnání zkušeností v celoevropském rozsahu stejně jako v kontextu Visegrádských zemí, které mají podobný historický a kulturní vývoj a staly se členy EU více jak před jedním rokem.

Zazněla témata jako Iniciativa EU i2010 a Akční plán na místní a národní úrovni, ICT projekty a možnosti jejich financování z EU, Town Twinning a networking, best practises z oblasti eGonvermentu, eTurismus, eInclusion a eDemocracy, Infrastruktura a broadband, bezpečnost a interoperabilita, e-služby a webové portály. Hlavní cílem konference LORIS bylo zvýšení povědomí účastníků z twinnigových měst o Evropské iniciativě i2010 (Evropská informační společnost pro růst a zaměstnání), která obnovuje Lisabonskou strategii. Konference posílí dialog o této základní evropské politice a v těsném spojení s konferencí EISCO 2007 pořádanou sdružením ELANET a CEMR (Rada evropských municipalit a regionů) navrhne další směr této iniciativy do budoucnosti.

V iniciativě i2010 stanovila Komise tři priority - konference  se zaměří hlavně na první a třetí prioritu.

  • Priorita č. 1 -  Společný  evropský informační prostor nabízející dostupné a bezpečné širokopásmové připojení, bohaté a různorodé digitální služby.
  • Priorita č. 2 - Široce dostupná informační společnost, která poskytuje vysoce kvalitní státní služby a podpory kvality života.

Na konferenci byly pozvány ty municipality spolu s jejich twinnigovými partnery z oblasti střední Evropy, které se účastnily nebo měly zájem se aktivně účastnit v ICT projektech podporujících vývoj informační společnosti což bylo hlavním tématem konference. Jednalo se především o Slovensko, Českou Republiku, Rakousko, Polsko a Maďarsko. Hlavní představitelé budou Bratislava, Trenčín, Banská Bystrica (Slovensko), Hradec Králové, Kladno, Praha, Jihlava (Česká Republika), Vídeň (Rakousko), Walbrzych (Polsko). Jejich twinningoví partneři budou Vitry sur Seine (Francie), Ljubljana (Slovinsko), Budapešť, Salgotarjan (Maďarsko), Kraj Bruxeles, Wroclaw (Poland), Zlín (Česká Republika), Helsinky (Finsko).

 

EU - Loris

 

 

Triada

 

 

Český Zavináč

 
Zodpovídá: Ing. Martina Rojková
Vytvořeno / změněno: 8.12.2010 / 8.12.2010
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze