Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Mládež a sport

Mobilní verze webu

Rozvoj ICT v organizacích zřizovaných krajem – dotace poskytované nemocnicím – vyúčtování

Pokud jste uspěli se svou žádostí, je třeba po realizaci projektu zaslat závěrečnou zprávu a vyúčtování, nejdéle však 30. 11. 2010.
 

 
 

Po realizaci projektu, prosím, zaktualizujte stav vybavenosti HW a SW organizace v aplikaci eKraj a to do konce roku 2010. Závěrečná zpráva a vyúčtování se budou předkládat opět elektronicky prostřednictvím služby eDotace na příslušném elektronickém formuláři, který odešlete elektronicky podepsaným emailem (zaručený el. podpis – kvalifikovaný certifikát) na adresu podatelny KrÚ posta@kr-vysocina.cz a v kopii na rojkova.m@kr-vysocina.cz včetně povinných příloh. Je možné i odeslání prostřednictvím ISDS. Do předmětu zprávy uveďte „Poskytování dotací na podporu rozvoje ICT Standardu 2010 – vyúčtování“.

Vyúčtování bude obsahovat následující položky:

  • elektronický formulář závěrečné zprávy
  • kopie účetních dokladů k celkové pořizovací ceně předmětu dotace (faktury)
  • kopie dokladů prokazujících úhradu předmětu dotace (výpis z účtu)
  • fotodokumentaci v případě pořízení HW (doporučujeme pořízený majetek označit samolepícími štítky odkazujícími na ICT Standard, v případě potřeby zašlete emailem M. Rojkové (rojkova.m@kr-vysocina.cz) požadovaný počet a štítky Vám doručíme poštou, následně zhotovíte fotodokumentaci)
 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Táňa Mrázková
Vytvořeno / změněno: 28.7.2010 / 28.7.2010
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Mládež a sport > Financování

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze