Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu

Mobilní verze webu

Dobrovolníci pomáhají sociálním službám

Petr Krčál
Rada kraje vyhlásila na svém jednání dne 18. 5. 2010 Výzvu k podávání žádostí o dotace na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby (dále jen “Výzva“). Výzva i kritéria, která v ní byla stanovena, byla určena k tomu, aby kraj ze svého rozpočtu podpořil projekty, které nabízejí rozvoj dobrovolnictví směřující ke zlepšení a posílení sociální soudržnosti obyvatel regionu a k rozšíření sociálních služeb o nabídku činností, které nelze zabezpečit prostřednictvím profesionálních pečovatelů, ale znamenají přínos pro kvalitu života uživatelů.
 

 
 

„Rozvoj neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby především ve městech a obcích kraje Vysočina je určen pro obyvatele, jejichž potřebu pomoci nelze řešit prostřednictvím profesionálních služeb, hlavně pečovatelské služby, s cílem zabezpečit související sociální poradenství ve smyslu zprostředkování informací o sociálních službách a případné zprostředkování péče,“ podtrhnul radní kraje pro oblast sociálních věcí Petr Krčál.

 

Na základě této Výzvy měli žadatelé v termínu do 28. května 2010  možnost podat žádost, která obsahovala stručný popis aktivit projektu. Podané žádosti byly posouzeny dotační komisí, která doporučila k finanční podpoře celkem dvanáct žádostí organizací, které se zabývají dobrovolnictvím a sousedskou výpomocí v sociálních službách. Vybrané projekty budou podpořeny částkou přesahující dva miliony korun.

 

„Svobodně a dobrovolně zvolená aktivita a pomoc jsou tím, co činí z dobrovolníka nositele procesu změn ve společnosti. Jeho tvořivá energie je silou, která pomáhá hledat a otevírat zdroje a možnosti nových řešení. Tím se stává mostem v procesu spolupráce mezi státem, komerčním sektorem a sektorem neziskových organizací,“ řekl radní pro sociální věci kraje Vysočina Petr Krčál na vyhodnocení nejlepších dobrovolníků za rok 2009.

 

Podporu dobrovolnictví vyjadřuje kraj Vysočina i ve vyhlašované soutěži SKUTEK ROKU, jejíž první ročník proběhl právě začátkem měsíce června letošního roku. I tam byli vyhodnoceni nejlepší dobrovolníci v sociální oblasti, kteří pomáhají nezištně v nejrůznějších spolcích, v obcích a městech¸ prostě všude tam, kde je třeba lidské pomoci.

 

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 23.6.2010 / 23.6.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze