Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Kukla - náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Nový grantový program odboru informatiky

Fond Vysočiny
Na svém březnovém zasedání schválilo zastupitelstvo kraje Vysočina nový grantový program Fondu Vysočiny za oblast informačních technologií. Program „Bezpečné metropolitní sítě 2010“ navazuje na tradici programů zaměřených na budování metropolitních sítí, ale doznal proti loňským ročníkům několika změn. Doporučujeme tedy důkladné seznámení s výzvou programu.
 

 
 

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování při vytváření základní komunikační infrastruktury a jejím dalším rozvoji, pomoc při budování obecních sítí zapojením více subjektů v obci do jedné sítě, a to včetně sítí poskytujících služby typu poslední míle domácnostem a soukromým subjektům, budování rozsáhlejších sítí podporujících komunikaci orgánů veřejné správy. Program je také zaměřen na podporu tvorby projektové dokumentace, nákup klíčových technologických prvků sítí a základních prostředků pro jejich připojení k veřejnému internetu a páteřním sítím. Součástí řešení mohou být i prvky síťové bezpečnosti, archivace dat a vnitřní síťové bezpečnosti – projekty zahrnující bezpečnostní nebo archivační prvky se musí primárně zabývat metropolitními sítěmi resp. jejich rozvojem, nelze žádat pouze na bezpečnostní prvky nebo pouze na prvky sloužící k archivaci dat.

Podporovanými typy příjemců podpory jsou obce, městyse a města kraje Vysočina, svazky obcí v kraji Vysočina a organizace zřizované samosprávou kraje Vysočina. Maximální výše příspěvku na jeden projekt je 40 % celkový nákladů, max. však 180.000,- Kč. V rámci jednoho kola grantového programu může žadatel získat podporu pouze jednoho projektu! Své žádosti posílejte do 23. 04. 2010. I tentokrát bude možné podávat žádosti elektronickou cestou prostřednictvím služby eDotace – www.kr-vysocina.cz/edotace. Veškeré bližší podmínky jsou popsány ve výzvě programu.

Podrobnější informace o programech, přijatelných nákladech a formuláře žádosti pro „papírové“ podání jsou umístěny na internetové adrese www.kr-vysocina.cz v rubrice Fond Vysočiny (http://extranet.kr-vysocina.cz/fv/).

Průběžné informace ke zpracování projektů bude poskytovat oddělení koncepční, Ing. Martina Rojková, tel. 564 602 341, e-mail: rojkova.m@kr-vysocina.cz, k technickým otázkám poskytnou odborné konzultace pracovníci odboru informatiky.

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 30.3.2010 / 30.3.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Kukla - náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies