Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Mládež a sport

Mobilní verze webu

Kraj připravuje rozdělení dalších dotací z Programu obnovy venkova Vysočiny

obec
Dotace z krajského Programu obnovy venkova Vysočiny (POVV) bude letos přiznána celkem 624 obcím do 1500 obyvatel. Kraj Vysočina tak v rámci POVV rozdělí více než 68,5 milionů korun. Nejvíce žádostí obce tradičně podaly na opravy místních komunikací (144), následují opravy obecních úřadů (72) a kulturních zařízení (71). Tyto tři typy tvoří téměř polovinu všech žádostí. „Obce ale budou za peníze z tohoto programu opravovat i školy, čekárny na zastávkách hromadné dopravy, hřbitovy, hasičské zbrojnice ale i třeba veřejné vodovody nebo kanalizace,“ dodal radní pro oblast regionálního rozvoje Martin Hyský.
 

 
 

Kraj přispívá na projekty u obcí nad 300 obyvatel až na polovinu nákladů, u menších obcí to může být až 60 procent. Maximálně kraj na jeden projekt přispěje letos částkou 111 tis. Kč, což je o 23 tisíc méně než v loňském roce, ale stále se jedná o nezanedbatelnou částku v rozpočtech nejmenších sídel. Stejně jako v minulých letech dotaci získala každá obec, která předložila žádost v souladu se Zásadami POVV. Přehled schválených dotací bude po projednání v krajském zastupitelstvu zveřejněn na internetových stránkách kraje www.kr-vysocina.cz v sekci dokumenty odborů krajského úřadu/odbor regionálního rozvoje/rozvoj a obnova venkova. „Pro kraj Vysočina je důležité i v době omezených finančních zdrojů, udržovat dotační politiku směrem k obcím. Jsme si vědomi, že celá řada obvyklých zdrojů tzv. vyschla, a o to více je naše stabilní podpora obcemi očekávána a vyhledávána,“ konstatoval hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek.

 

Rok

Obce s přidělenou dotací

Celková rozdělená

dotace (v mil. Kč)

2010

624

68,5

2009

620

81,1

2008

618

70,4

2007

611

70,9

Tabulka č. 1 Výběr přidělených dotací v minulých letech

 

U projektů se schválenou podporou bude následně provedena příslušnou obcí s rozšířenou působností tzv. kontrola připravenosti akce a po kladném výsledku této kontroly bude se žadatelem podepsána smlouva o poskytnutí podpory a dotace bude následně převedena na účet obce.

POVV administruje krajský úřad od roku 2004. Od té doby kraj rozdělil téměř 0,5 mld. Kč.

 

  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 2.3.2010 / 2.3.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Mládež a sport

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze