Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Mládež a sport

Mobilní verze webu

Spolupráce se Zakarpatím získává další konkrétní podobu

ilustrační foto Zakarpatí
Na pracovní cestu do Zakarpatské oblasti Ukrajiny se v polovině minulého týdne vydali zástupci kraje Vysočina. Výprava vedená ředitelem krajského úřadu Zdeňkem Kadlecem měla za úkol především posoudit předběžné návrhy konkrétních projektů spolupráce partnerských regionů na tento rok. Po přijetí na Oblastním úřadě v Užhorodě se skupina věnovala prohlídce objektů, kterých by se společné aktivity mohly týkat. V každém jednotlivém případě byly přímo na místě zmapovány podmínky pro uskutečnění záměru a byly posouzeny možnosti organizace prací i jejich společného financování.
 

 
 

V návaznosti na již tradiční, úspěšně se rozvíjející partnerské vztahy obou krajů proběhla zároveň první návštěva představitelů statutárního města Jihlavy na Městském úřadě v Užhorodě. Náměstek primátora Petr Pospíchal spolu s členem rady Zdeňkem Jarošem představili své město a zmínili  možné oblasti spolupráce. Zaměřili se hlavně na kulturu a společenskou oblast a nabídli hlavnímu městu Zakarpatské oblasti Ukrajiny partnerství. Starosta Užhorodu Serhej Ratušňak ocenil výrazně pozitivní českou stopu v historii podkarpatského regionu a prezentoval na oplátku představy užhorodské strany o možnostech vzájemné spolupráce. Obě strany mají zájem na dalším upřesňování těchto námětů a budou v tom smyslu informovat svá zastupitelstva.

 

Společných jednání se zúčastnil také David Pavlita, generální konzul České republiky ve Lvově. Ten zahájil společně s našimi delegacemi na Fakultě mezinárodních vztahů Užhorodské národní univerzity českou putovní výstavu na téma „1989 očima fotografů“. Děkan fakulty Mikola Palinčak při této příležitosti připomněl: „Vnímáme přínos československé přítomnosti pro naše dějiny a i proto jsme přesvědčeni, že vzájemné kontakty a zkušenosti jsou užitečné pro naši současnost a budoucnost.“

 

Zajímavé bylo setkání s představiteli Užhorodské společnosti české kultury J. A. Komenského a Klubu T. G. Masaryka, kteří se starají o udržování povědomí o české kultuře a státnosti na západní Ukrajině. Tyto organizace vydávají zajímavé publikace týkající se zejména společné historie, ale také praktické slovníčky nebo turistické průvodce. Podle předsedy Klubu TGM v Užhorodu Ivana Latka se na ně stále častěji obracejí četní čeští turisté, kterým pomáhají s radami i průvodcovstvím po tamních krásných horách.

 

„Krajská“ skupinka poté pokračovala v prohlídce lokalit vytipovaných pro konkrétní projekty. Například v Novem Davydkově by mělo dojít k rekonstrukci ambulancí všeobecné rodinné medicíny, v Základní škole v Šyrokem k výměně oken, v Buštyně k opravě střechy na objektu umělecké školy. Ve Stužycy  v severozápadním cípu oblasti nedaleko hranic se Slovenskem a Polskem zase snad vznikne ze staré, nevyužité chátrající budovy tolik potřebná mateřská školka pro 80 dětí, které zatím nemají žádné společné zázemí. Na hojně navštěvovaném zámku Palanok u Mukačeva bylo předběžně dohodnuto, že by tam mohla vzniknout expozice pro prezentaci Vysočiny.

 

„Měli jsme možnost vidět, v jakém stavu jsou jednotlivé objekty, jaké jsou potřeby místních obyvatel a mohli jsme též posoudit možnosti uskutečnění navrhovaných projektů,“ konstatoval ředitel krajského úřadu a člen Stálé konference Vysočina-Zakarpatí Zdeněk Kadlec. „Na základě podnětů našich tamních přátel, ale i s využitím vlastních zkušeností teď připravujeme  doporučení, které aktivity podpořit, a to včetně výše rozpočtu na jednotlivé projekty. Mimo jiné požadujeme, aby ukrajinská strana zaplatila v průměru nejméně padesát procent nákladů. To  bylo našimi partnery akceptováno.“ Seznam projektů a výše jejich financování bude schvalován ještě v tomto týdnu Stálou konferencí a poté bude projednáván krajským zastupitelstvem.

 

„Rád bych zdůraznil, že nejde o žádné neúčelné milodary. Na základě partnerství pomáháme potřebným – tak, jak je obvyklé i v západní Evropě. Jde o investice do dobrých vztahů, které mohou být výhledově užitečné mimo jiné i pro hospodářskou spolupráci. Proto jsme v loňském roce připravili podnikatelskou misi a již se objevují první dohody o obchodní výměně. Partnerství nám může významně pomoci i při získávání evropských peněz. Obyvatelé Zakarpatské oblasti Ukrajiny jsou hrdí, pracovití a přátelští lidé a spolupráce s nimi jistě bude oboustranně přínosná,“ dodal Zdeněk Kadlec.

 

  • tisk@kr-vysocina.cz
 

Spolupráce se Zakarpatím získává další konkrétní podobu

Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 1.3.2010 / 1.3.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Mládež a sport

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze