Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Mládež a sport

Mobilní verze webu

Jak dál rozvíjet cestovní ruch na Vysočině

Setkání u kulatého stolu na téma rozvoje cestovního ruchu na Vysočině uspořádala 25. února 2010 v Jihlavě Regionální rada Jihovýchod spolu se Svazem obchodu a cestovního ruchu a příspěvkovou organizací Vysočina Tourism. Na padesát zástupců různých organizací v cestovním ruchu, podnikatelů, kraje a obcí živě diskutovalo o podpoře cestovního ruchu v kraji, o produktech a službách, které je nutné zlepšit a o konkrétních tématech podpory.
 

 
 

„Kulatý stůl cestovního ruchu na Vysočině jsme organizovali proto, abychom vybudili lidi k otázkám a k větší spolupráci. Myslím, že se to podařilo. Na účasti i na diskusi bylo vidět, že účastníci byli spokojeni. Bylo dobře, že kromě podnikatelů zde byli i zástupci měst a potěšilo nás, s jakým zájmem k jednání přistoupili. Start se podařil a na podzim bychom naše setkání na Vysočině zopakovali,“ řekla Helena Piskovská, čestná prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu.

 

Ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod Marta Sargánková prezentovala účastníkům stav čerpání dotací z Regionálního operačního programu Jihovýchod. K dnešnímu dni jsou schváleny dotace ve výši 400 milionů pro 49 projektů cestovního ruchu na Vysočině. Dokončeno je zatím 15 projektů s proplacenými dotacemi 92 milionů. Schválené 400milionové dotace znamenají v konkrétních číslech například: výstavbu či modernizaci sedmi hotelů a šesti penzionů, získání a zvýšení certifikace u 14 ubytovacích zařízení, 428 nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek, osm renovovaných památkových objektů a 20 podpořených kulturních akcí. Úplný výčet podpořených projektů je zveřejněn na webových stránkách http://www.jihovychod.cz/cs/pro-prijemce/seznam-prijemcu.

Regionální rada Jihovýchod plánuje v letošním roce vyhlášení dalších výzev na předkládání projektů cestovního ruchu žádajících o dotace ROP Jihovýchod. Koncem března bude otevřena výzva v oblasti služeb v cestovním ruchu zaměřená na podporu a propagaci ucelených produktů cestovního ruchu a propagační kampaně s celokrajským pokrytím. Na výzvu je vyčleněno 50 milionů korun.

Vyhlášení výzvy v oblasti rozvoje infrastruktury cestovního ruchu je plánováno na červenec. Podpořeny budou projekty turistických atraktivit, jako jsou například zoologické zahrady, skanzeny, integrovaná řešení vinařské turistiky apod. Finanční objem výzvy je přibližně 300 milionů korun.


V současné době probíhá hodnocení projektů infrastruktury cestovního ruchu, přihlášených v poslední výzvě z podzimu loňského roku. Výsledky budou známy 17. března po schválení projektů Výborem Regionální rady. Hodnocením procházejí i projekty infrastruktury cestovního ruchu se strategickým významem pro region.

 

O prioritách v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010 hovořil Tomáš Čihák, ředitel Vysočina Tourism. Patří k nim zintenzivnění spolupráce s podnikatelskými subjekty a turistickými informačními centry, podpora významných regionálních akcí, spolupráce s Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism, podpora značky Vysočina – regionální produkt, podpora aktivního způsobu trávení volného času a v součinnosti s krajem i spolupráce s partnerskými regiony kraje Vysočina.

 

Z diskuse vyplynuly požadavky zaměřit se na domácí cestovní ruch, neboť podle statistik je 80 procent turistů na Vysočině z tuzemska. Česká republika je malá, a proto je důležitá spolupráce v propagaci s centrálními orgány. Je potřeba volit nové formy služeb, jako jsou např. hotely zaměřené na rekreace rodin s dětmi. Vysočina byla domovem řady významných osobností z oblasti malířství, architektury, literatury, hudby apod. Bylo by dobré využít této tradice, jako to například učinil Klub turistů a vytvořil Cestu Gustava Mahlera napříč Vysočinou. Za úvahu stojí i návrh na vytvoření tras pro vozíčkáře. Tras by mohly využívat i rodiny s dětmi. Nepostradatelná pro rozvoj cestovního ruchu je vysoká kvalita služeb. Vstřícnější spolupráce jednotlivých subjektů by měla například odstranit situace, kdy turisté ubytovaní v konkrétní destinaci nenajdou po 16. hodině otevřený obchod, nemohou využít služeb banky apod.

 

„Ze setkání mám velice dobrý dojem. Myslím, že je potřeba komunikovat se všemi, kteří se v oblasti cestovního ruchu pohybují. Pokud nebudeme mít impulzy od podnikatelů, poskytovatelů služeb, obcí, měst a dalších zainteresovaných, může naše snaha mnohdy vyjít naprázdno. Sbíráme proto podněty, budeme s nimi pracovat a věřím, že přispějeme k větší spokojenosti návštěvníků tak, aby se jich co nejvíc vracelo a také přijížděli noví. Profit z cestovního ruchu budou mít jak podnikatelé, tak i zaměstnanci a díky tomu i náš kraj,“ řekl na závěr setkání Martin Hyský, člen Výboru Regionální rady Jihovýchod a radní kraje Vysočina.

 

  • více informací naleznete na stránkách www.jihovychod.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 1.3.2010 / 1.3.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Mládež a sport

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze