Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro podnikatele

Mobilní verze webu

S poslankyní Brzobohatou po sociálních zařízeních na Vysočině

Transformace klientů s mentálním postižením do normálního života, ale i zlepšování kvality života klientů domovů pro seniory bylo hlavními tématy pracovního jednání poslankyně Parlamentu ČR Zuzany Brzobohaté, která současně zastupuje i výbor pro sociální politiku. První zastávkou v kraji Vysočina byl Domov pro seniory ve Žďírci, kde se Zuzana Brzobohatá seznámila s plánovanou rekonstrukcí domova, která se plánuje na rok 2010, a v to v celkové výši více jak 100 milionů korun.
 

 
 

Jak při návštěvě řekl radní kraje Vysočina pro sociální oblast Petr Krčál, opravy jsou nutné už vzhledem k splnění základních standardů sociální péče. Domov pro seniory ve Velkém Meziříčí byl další zastávkou v celodenním programu, který se dotýkal organizace a kvality sociálních služeb v kraji Vysočina. Ve městě vyroste nový sociální komplex pro seniory. Stavba bude zahájena ještě v letošním roce a plánuje se ukončení v roce 2011. Moderní komplex bude poskytovat služby pro seniory v kvalitativně odlišné dimenzi, nežli je tomu dnes, kdy se současná budova potýká s problematikou špatné statiky některých stropů.

 

Transformace klientů sociální péče v Ústavu sociální péče Křižanov bylo hlavním tématem jednání, kterého se zúčastnila i radní pro oblast školství Marie Kružíková. Podle analýzy, kterou si ústav nechal sám vypracovat je přes padesát klientů schopno žít v samostatném chráněném bydlení. Ústav bude v roce 2010 usilovat o získání dotace na vybudování samostatného chráněného bydlení pro prvních čtrnáct klientů. Na závěr jednání se poslankyně Zuzana Brzobohatá a radní pro sociální oblast seznámili s Axmanovou technikou modelování pro těžce zrakově postižené, a to přímo v jeho dílně v obci Tasov.

 

S poslankyní Brzobohatou po sociálních zařízeních na Vysočině

Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 20.5.2009 / 20.5.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro podnikatele

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze