Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Návrh pracovní náplně Pracovní komise RHSD pro dopravu

 

 
 

Návrh pracovní náplně Pracovní komise RHSD pro dopravu

 

 

 

-          informace o stavu silniční sítě v kraji a možnosti řešení jejích zlepšení,

o                       seznámení se strategií rozvoje silniční sítě (Páteřní silniční síť kraje Vysočina),

o                       rozvoj silniční sítě ve vlastnictví státu, podílení se na směrování rozvoje, podpora získávání zdrojů prostředků pro rozvoj

o                       rozvoj sítě pozemních komunikací ve vlastnictví kraje, obcí a ostatních vlastníků, zdroje financování silniční sítě (vlastní zdroje,EIB, ROP),

o                       údržba komunikací – nový pohled na řešení krizových situací, kalamit, zimní údržby; krajská SÚS, financování nestavební údržby komunikací

o                       spolupráce se sousedními regiony při budování silniční sítě (Severojižní propojení kraje Vysočina),

o                       informace, podpora budování logistických center, kombinovaná doprava

 

-          informace o stavu a zabezpečení dopravní obslužnosti v kraji,

o                       využití systému na podporu dopravní obslužnosti (seznámení se systémem podporujícím efektivní využívání prostředků k zabezpečení dopravní obslužnosti),

o                       podpora zavádění systémů pro zvýšení komfortu cestujících pro popularizaci veřejné dopravy, podpora zavádění integrujících prvků jednotlivých systémů a provozovatelů veřejné dopravy

o                       informace, podpora budování infrastruktury veřejné dopravy (zastávek, přestupních terminálů apod.,) 

o                       narůstající požadavky na rozšiřování dopravní obslužnosti s ohledem na omezené finanční zdroje krajů,

o                       ekonomický dopad mýtného na dopravní obslužnost,

o                       možnost čerpání finančních zdrojů z fondů Evropské unie na zkvalitnění veřejné linkové osobní a drážní dopravy.

o                       rozvoj integrovaných dopravních systémů hromadné dopravy osob

o                       preference vozidel hromadné dopravy

o                       turistická dopravní obslužnost (cyklobusy, skibusy).

 

-          informace o činnosti orgánů kraje a obcí v oblasti dopravy,

o                       informace o připravovaných projektech, podpora nových projektů,

 

 

 

Dne 9. 2. 2007 V. Kodet.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 28.2.2007 / 28.2.2007

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze