Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Mládež a sport

Mobilní verze webu

Veřejně přístupný internet III

 

 
 

Veřejně přístupný internet III

 

Cílem programu je zvýšení dostupnosti internetu a základní telekomunikační infrastruktury pro širokou veřejnost s důrazem na vysokorychlostní připojení (přístupová rychlost větší než 256 kilobitů za sekundu).

 

Podpořeny budou nejen projekty obcí, ale i projekty řešící dlouhodobou absenci přístupových bodů ve veřejně přístupných budovách jako nemocnice, nádraží, hotely nebo restaurace, dále projekty knihoven a dalších institucí umožňujících přístup veřejnosti k internetu.

 

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování při zvyšování míry přístupnosti internetu pro širokou veřejnost. Nabídka veřejně přístupného internetu je v současné době většinou omezena na internetové kavárny (ve větších městech) a veřejně přístupné knihovny.

 

Veřejným internetem rozumíme veřejně přístupné místo vybavené odpovídajícím technickým zařízením pro přístup k internetu. Nejčastěji se jedná o:

·       informační kiosky umístěné na veřejně přístupných místech, služby mohou být kombinované (placené i bezplatné); přínosné je jednoduché ovládání dotekem; využití kiosku může snížit počet pracovníků, kteří by jinak poskytovali informace, které mohou být obsaženy v informačním systému; vhodným umístěním kiosku lze docílit jeho celodenní dostupnost i mimo pracovní dobu.

·       internetové kavárny, kluby, informační centra, která uživatelům poskytují volný přístup k internetu na komerční bázi, většinou bez odborné pomoci. Většinou se nacházejí ve větších městech a turisticky atraktivních lokalitách.

·       počítač umístěný a zpřístupněný na obecním úřadě v dané obci. Často spojeno se sníženou dostupností a omezenou provozní dobou a často s nižší kvalitou připojení.

·       veřejně přístupné knihovny poskytují  volný přístup k internetu bezplatně nebo maximálně za cenu odpovídající vynaloženým nákladům. Pracovníci knihovny by měli poskytnout kvalifikovanou asistenci, typická je orientace služeb zaměřená na vzdělávání, předávání kulturního dědictví, poskytování služeb veřejné i státní správy a využití tištěných i elektronických zdrojů. V případě knihoven je vhodné kombinovat příspěvek z FV s projektem MIČR Internetizace knihoven.

·       další - autobusová nebo vlaková nádraží, pošta, hotel, nemocnice a další veřejně přístupné instituce popř. technická řešení jako jsou WiFi Hotspoty nebo zápůjčky technických prostředků pro připojení k internetu v dané instituci nebo místě.

 

·     Mezi přijatelné výdaje (náklady), které jsou financovatelné pouze z vlastního podílu žadatele, patří:

o        Jiné SW produkty než operační systém (Antivir, Office, …)

o        HW periferie – tiskárna, skener, webová kamera, …

o        Registrace domény, vytvoření WWW stránky nebo služby

·     Mezi přijatelné výdaje (náklady), které jsou financovatelné z Fondu Vysočiny i vlastního podílu žadatele, patří:

o        Základní HW – modem, síťová karta, informační kiosek, osobní PC nebo notebook a výdaje na jeho zprovoznění (tzn. instalace nebo doprava od prodejce na místo instalace, pokud však není doprava součástí bezplatných služeb prodejce). Musí přímo souviset s projektem.

o        SW – operační systém a jeho zprovoznění (nejlépe OEM), systém správy popř. dohledu sítě a síťových komponent, autorizační SW a jakýkoliv OEM software.

o        Poplatek za zřízení připojení k internetu (jednorázové instalační poplatky v ceně běžné v daném místě)

o        Základní aktivní a pasivní prvky datových sítí a síťové rozvody

 

Uzávěrka příjmu žádostí – 6. listopadu 2006.

Podrobnější informace o programu a formulář žádosti naleznete na adrese http://www.kr-vysocina.cz/www/fondvysociny.

 
Zodpovídá: Ing. Táňa Mrázková
Vytvořeno / změněno: 3.10.2006 / 3.10.2006 | Zveřejnit od: 3.10.2006
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Mládež a sport > Mezinárodní spolupráce > Dokumenty

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze