Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro příspěvkové organizace kraje

Mobilní verze webu

Webové stránky měst a obcí II.

 

 
 

Webové stránky měst a obcí – II

Cílem programu je podpora tvorby nových webových stránek, popř. zvýšení obsahové úrovně a dostupnosti stávajících  webových stran měst a obcí v kraji Vysočina.

Program je zaměřen jak na tvorbu nových webových stran obecních samospráv, pokud je obec ještě nemá, tak na zvýšení obsahové, popř. výtvarné úrovně stávajících  stránek. V rámci programu lze financovat i zaregistrování internetové domény.

V případě zkvalitňování stávajících webových stránek je vítáno především užití aplikací informujících o agendách veřejné správy, zvýšení dostupnosti stránek pro postižené spoluobčany (blind friendly web), tvorba jazykových mutací, užití webových aplikací podporujících komunikaci s občany (např. aplikace elektronické podatelny splňující ustanovení zákona 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, a standardu ISVS o el. podatelnách).

V rámci programu mohou být financovány pouze:

o       výdaje na služby spojené s realizací a aktualizací www stran obcí

o       výdaje na pořízení SW, který přímo souvisí s cílem projektu

o       výdaje spojené s pořízením a tvorbou www aplikací

o       výdaje na registraci domény a DNS záznam

Uzávěrka příjmu žádostí – 28. května 2004.

Podrobnější informace o programu a formulář žádosti najdete na adrese http://www.kr-vysocina.cz/www/fondvysociny/.

 

 
Zodpovídá: Ing. Táňa Mrázková
Vytvořeno / změněno: 22.8.2005 / 26.8.2005
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace > Právní předpisy kraje

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies