Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Mládež a sport

Mobilní verze webu

GIS 1

 

 
 

GIS 1 – infrastruktura

Cílem programu je budovat a rozšiřovat technické zázemí (infrastrukturu) pro systematické vytváření GIS kraje jako nástroje pro řízení, podporu výkonu veřejné správy a účinné šíření informací o území atd. Program podporuje založení, účelné rozšiřování, ovládnutí a frekventované využívání jádrového pracoviště pro správu GIS a pracovišť uživatelů GIS.

V rámci programu mohou být financovány:

    • výdaje na pořízení a zprovoznění HW a geoinformačních technologií pro provoz GIS: grafické stanice a výkonné počítače, grafické periferie (plottery, barevné tiskárny >= A3), monitory (>=17“), vstupní zařízení (barevné skenery >= 600 dpi, digitizéry), zavedeni síťové či webové GIT.
    • výdaje na pořízení a zprovoznění SW GIS kompatibilního s ArcGIS nebo alespoň umožňujícího minimálně ztrátový export a import geodat do ArcGIS,
    • výdaje na odborné školení a výcvik obsluhy, správců a uživatelů GIS zaměstnaných na OÚ a MÚ s cílem GIS účinně ovládnout a využívat

Uzávěrka příjmu žádostí  - 30. října 2002

Podrobnější informace o programu a formulář žádosti najdete na adrese http://www.kr-vysocina.cz/www/fondvysociny/.

 

 
Zodpovídá: Ing. Táňa Mrázková
Vytvořeno / změněno: 22.8.2005 / 26.8.2005
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Mládež a sport > Mezinárodní spolupráce > Dokumenty

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze