Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Rozpočtové provizorium

 

 
 

 

Rozpočtové provizorium kraje Vysočina v roce 2002

 

Popis problému:

 

V souvislosti s přijetím zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2002  dne 18. 12. 2001 zastupitelstvo kraje přijalo rozhodnutí, aby po určitou dobu, nejdéle po období prvního čtvrtletí roku se řídilo rozpočtové hospodaření kraje Vysočina pravidly rozpočtového provizoria. Dle § 13 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů stanovuje pravidla rozpočtového provizoria v případě kraje Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina. Z tohoto důvodu byl vypracován návrh rozpočtového provizória a návrh pravidel rozpočtového provizória, které byly projednány v radě kraje, v rozpočtové komisi,  finančním výboru a zastupitelstvu kraje. Výsledkem jednání těchto orgánů je schválení rozpočtového provizória a jeho pravidel..

 

 

A)                   Návrh rozpočtového provizoria pro kraj Vysočina na období od 1.1. 2002 do 31.3. 2002

 

Návrh rozpočtového provizoria pro kraj Vysočina vychází ze změny zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Na základě změny tohoto zákona provedlo MF ČR predikci daňových příjmů jednotlivých krajů pro rok 2002. Zároveň byla stanovena dotace na výkon státní správy a byl proveden odhad příjmů ze správních poplatků a úroků (viz část tabulky). Z důvodu ještě neschválených investičních priorit i možného přecenění příjmové části státního rozpočtu je vytvořena v rozpočtovém provizoriu kapitola Rezerva a rozvoj kraje. Její čerpání  je v rámci rozpočtového provizoria povoleno maximálně do výše 12% předpokládané ročního rozpočtu, tj. maximálně 4% měsíčně.

 

 

 

 

 

 

Tabulka : Návrh rozpočtového provizoria na období od 1.1. 2002 do 31.3. 2002

Příjmy (tis.Kč)

 

Předpokládaný rozpočet 2002

Návrh rozpočtového provizoria

 

 

 

 

 

Rozpočtové určení daní

759 644

157 207

 

 

Dotace na výkon státní správy

21 171

5 293

 

 

Správní poplatky

50

13

 

 

Úroky

1 500

375

CELKEM PŘÍJMY

 

782 365

162 887

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výdaje (tis.Kč)

 

Předpokládaný rozpočet 2002

Návrh rozpočtového provizoria

 

 

 

Kapitola:

Zemědělství

 

2 000

500

 

 

 

 

 

Kapitola:

Školství

 

302 000

75 500

 

 

 

 

 

Kapitola:

Kultura

 

19 000

4 750

 

 

 

 

 

Kapitola:

Zdravotnictví

 

3 500

875

 

 

 

 

 

Kapitola:

Životní prostředí

2 000

500

 

 

 

 

 

Kapitola:

Územní plánování

3 000

750

 

 

 

 

 

Kapitola:

Doprava

 

3 000

750

 

 

 

 

 

Kapitola:

Sociální věci

 

49 000

12 250

 

 

 

 

 

Kapitola:

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

5 300

1 325

 

 

 

 

 

Kapitola:

Zastupitelstvo kraje

15 000

3 750

 

 

 

 

 

Kapitola:

Krajský úřad

 

117 000

29 250

 

 

 

 

 

Kapitola:

Regionální rozvoj

10 000

2 500

 

 

 

 

 

Kapitola:

Rezerva a rozvoj kraje

251 565

30 187

CELKEM VÝDAJE

 

782 365

162 887

 

B)                                        Pravidla rozpočtového provizoria

 

1)     Rozpočtové provizorium se stanovuje na období 1.čtvrtletí roku 2002, tj.na období od 1.1.2002 do 31.3.2002.

 

2)     Výdaje budou čerpány maximálně do výše jedné čtvrtiny celkových předpokládaných ročních výdajů. Tyto výdaje budou jednotlivým kapitolám rozpočtu uvolňovány do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky v každém měsíci trvání rozpočtového provizoria.

 

3)     Rozpočtová rezerva (kapitola rezerva a rozvoj kraje) bude čerpána maximálně do výše 12% celkové předpokládané roční rezervy a to do výše nejvýše 4% celkové roční částky v každém měsíci trvání tohoto rozpočtového provizoria.

 

4)     Financování nových investičních akcí nebude v období platnosti rozpočtového provizoria zahajováno.

 

5)     Zvýšená pozornost bude věnována příjmové straně rozpočtu.

 

Na základě § 59 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích je radě kraje vyhrazeno zabezpečovat hospodaření podle schválených pravidel a zároveň provádět i kontrolu.

 

Je stanoveno, že po řádném projednání bude nejpozději v březnu roku 2002 Zastupitelstvu kraje Vysočina předložen ke schválení návrh rozpočtu kraje Vysočina. Schválením rozpočtu kraje Vysočina  dojde k ukončení platnosti pravidel rozpočtového provizoria.

 

 

 

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Tulis
Vytvořeno / změněno: 14.1.2002 / 14.1.2002

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze