Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Rozpočet kraje

Mobilní verze webu

Aktuálně

 
Ing. Martin Kukla

Vážení uživatelé internetu,

v této sekci webových stránek Kraje Vysočina vám nabízíme možnost seznámit se s tím, jak Kraj Vysočina hospodaří. Dlouhodobě prosazujeme maximální transparentnost informací o našem hospodaření. Díky tomu se můžete jednoduše „proklikat“ až na konkrétní doklad, na základě kterého vznikl výdaj z rozpočtu, můžete nahlédnout do transparentních účtů kraje, nebo se podívat, jak kraj plánuje svoje hospodaření – a to jak v aktuálním roce, tak ve střednědobém časovém horizontu. 

Data o našem hospodaření ukládáme a analyzujeme v datovém skladu. To umožňuje kdykoli generovat různé pohledy, ať už na výdaje tříděné podle „odvětví“, ve kterých poskytujeme veřejné služby (doprava, zdravotnictví, kultura, školství, sociální věci), nebo na oficiální výkazy, které zpracováváme za oblast rozpočtu, financování a účetnictví. Návštěvník našeho webu si může vyzkoušet i základní principy fungování rozpočtu (k dispozici pod odkazem „Rozpočet a hospodaření populárně“). 

Budu rád, když se naše tematické stránky stanou vaším ověřeným zdrojem informací o hospodaření Kraje Vysočina a každý přístup bude odměněn užitečnou informací.


Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana pro oblast financí a majetku

Interaktivní části portálu jsou optimalizovány pro prohlížeč Microsoft Internet Explorer

 

Poslední dokumenty

všechny dokumenty

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze