Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Protikorupční strategie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Aktuálně

 

Proti korupční opatření

Cílem protikorupční strategie je vymezení cest a opatření k účinnému snižování korupčních rizik v podmínkách činnosti kraje a jím zřizovaných příspěvkových organizací.

Dalším smyslem Protikorupční strategie je informování „zákazníků“ kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací i široké veřejnosti o poctivých záměrech kraje v zásadní míře přispět k vytváření prostředí nepříznivého pro vznik a rozvoj korupce a o vůli i připravenosti důsledně řešit případně dokonané korupční jednání.

Protikorupční strategie a její naplňování v každodenním životě by měly v dlouhodobějším horizontu přispívat ke zlepšení mínění veřejnosti o regionálních politicích, úřednících a dalších veřejných zaměstnancích podílejících se na výkonu správy území, na vytváření veřejných statků a na poskytování veřejných služeb.

V neposlední řadě pak má Protikorupční strategie přispět k vytváření kultury organizace a má být poselstvím o žádoucím chování a jednání vůči všem zaměstnancům.


email: korupce@kr-vysocina.cz

Formulář pro oznámení korupčního jednáníSchránka Dále je možné pro oznámení korupčního jednání využít fyzickou schránku důvěry umístěnou v areálu Krajského úřadu Vysočina na adrese Žižkova 57, Jihlava.

 

Cesta: Titulní stránka > Protikorupční strategie Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies