Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Aktuálně

 

Skupina medailíNejvyšší ocenění Kraje Vysočina

V roce 2008 rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina o vytvoření systému nejvyšších ocenění, kterým Vysočina vyjadřuje uznání a respekt významným osobnostem.

Nejvyšší ocenění i způsob jejich udílení mají kromě vyjádření uznání a respektu k osobnostem kraje rovněž trvale a významně posilovat uvědomování si příslušnosti k území i lidem, kteří na Vysočině žijí. Nejvyšší ocenění i jejich slavnostní předání mají také přispívat k pozitivní propagaci kraje a jeho obyvatel.

Způsob udělování nejvyšších ocenění je formálně zakotven v Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělování medailí kraje Vysočina č. 16/10. Návrhy na udělení nejvyšších ocenění (nominace) předkládají členové Zastupitelstva Kraje Vysočina Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina nejpozději do 31. 3. příslušného roku. Výbor pro udělování medailí provede výběr z předložených návrhů na udělení ocenění a předloží jej Radě Kraje Vysočina, která návrhy projedná a předloží Zastupitelstvu Kraje Vysočina k rozhodnutí o udělení nejvyšších ocenění-medailí Kraje Vysočina. Předávání medailí oceněným následně probíhá během slavnostního večera. Ten je pořádán speciálně k této příležitosti, kdy ocenění přebírají nejvyšší ocenění z rukou hejtmana Kraje Vysočina.

Kamenná medaile je nejvyšším oceněním Kraje Vysočina. Je určená tomu, kdo se svojí dlouhodobou prací zasadil o významný prospěch obyvatel Vysočiny. Materiál byl zvolen kvůli své stálosti a neměnnosti jako připomínka stálosti a neměnnosti výsledků práce oceněného.

Skleněná medaile je druhým nejvyšším oceněním Kraje Vysočina. Určená tomu, kdo jednorázovým činem, nebo svojí dlouholetou prací přispěl k rozvoji kraje a prospěchu jeho obyvatel. Materiál symbolizuje čirou a nezištnou podstatu skutků oceněného.

Dřevěná medaile je třetím nejvyšším oceněním Kraje Vysočina. Určená tomu, kdo svojí aktivitou přispěl k propagaci dobrého jména kraje a je tak příkladem pro ostatní. Materiál symbolizuje houževnatost, pružnost a růst mládí. 

Cesta: Titulní stránka > Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze