Určeno:

                                                           všem členům Rady kraje Vysočina

                                                           Pavel Maslák, předseda bezpečnostní komise

                                                           ředitelka KrÚ

                                                           k informaci vedoucím odborů a sekretariátů

 

 

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

            v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

 

 

s v o l á v á m

 

jednání rady kraje č. 35/2002, které se bude konat dne 22. 10. 2002 v 9.00 hod. v zasedací místnosti rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

Navržený program jednání:

 

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 34/2002
 2. Darování stavby sokolovny včetně pozemků v k. ú. a obci Jimramov

(09.05-09.15, P. Kolář, RK-35-2002-02)

 1. Výkup částí pozemků v k. ú. a obci Rovečné

(09.15-09.25, P. Kolář, RK-35-2002-03)

 1. Prodej části pozemku par. č. 671/1 v k. ú. Dukovany

(09.25-09.35, P. Kolář, RK-35-2002-04)

 1. Prodej pozemku v k. ú. Salavice a obci Třešť

(09.35-09.45, P. Kolář, RK-35-2002-05)

 1. Směna pozemků v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou

(09.45-09.55, P. Kolář, RK-35-2002-06)

 1. Směna pozemků v k. ú. Rozsochatec

(09.55-10.05, P. Kolář, RK-35-2002-07)

 1. Žádost o rozpočtové opatření SFDI

(10.05-10.15, P. Kolář, RK-35-2002-08)

 1. Veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby „III/03821 Lidická - Havířská, Havlíčkův Brod, 1. stavba“

(10.15-10.25, P. Kolář, RK-35-2002-09)

 1. Návrh na úpravu majetkových vztahů v souvislosti se zrušením organizační složky kraje Zvláštní škola Sedlejov

(10.25-10.35, K. Ubr, RK-35-2002-10)

 1. Stanovení výše příplatků za vedení pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina

(10.35-10.45, K. Ubr, RK-35-2002-11)

 1. Návrh osobního příplatku řediteli Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem

(10.45-10.55, K. Ubr, RK-35-2002-12)

 1. Pověření odboru školství, mládeže a sportu vyhlášením konkurzních řízení na funkce ředitelů a ředitelek škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina a schválení struktury složení konkurzních komisí

(10.55-11.05, K. Ubr, RK-35-2002-13)

 1. Návrh na udělení finanční podpory Občanskému sdružení Židovský památník Černovice na realizaci Památníku oběhem Holocaustu

(11.25-11.35, K. Lisá, RK-35-2002-14)

 1. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002

(11.35-11.45, A. Krištofová, RK-35-2002-15)

 1. Návrh investiční strategie kraje

(11.45-11.55, A. Krištofová, RK-35-2002-16)

 1. Darovací smlouva k majetku z I. etapy informatizace krajů mezi MVČR a krajem Vysočina

(11.55-12.05, P. Pavlinec, RK-35-2002-17)

 1. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku

(12.05-12.15, Z. Šálek, RK-35-2002-18)

 1. Žádost obce Milešín o zajištění zimní údržby místních komunikací

(12.15-12.25, Z. Šálek, RK-35-2002-19)

 1. Rozhodnutí kraje o pořízení územního plánu velkého územního celku Vysočiny

(12.25-12.35, M. Černá, J. Strejček, RK-35-2002-20)

 1. Zřízení hospice v kraji Vysočina

(12.35-12.45, M. Matějková, RK-35-2002-21)

 1. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002

(12.45-12.55, K. Ubr, RK-35-2002-22)

 1. Rozprava členů rady

 

 

 

 

   František DOHNAL v. r.

                                                                                                              hejtman kraje Vysočina