Určeno:

                                                           všem členům Rady kraje Vysočina

                                                           Pavel Maslák, předseda bezpečnostní komise

                                                           ředitelka KrÚ

                                                           k informaci vedoucím odborů a sekretariátů

 

 

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

            v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

 

 

s v o l á v á m

 

jednání rady kraje č. 39/2002, které se bude konat dne 19. 11. 2002 v 9.00 hod. v zasedací místnosti rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

Navržený program jednání:

 

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 38/2002
 2. Veřejná zakázka na dodávku sta počítačových sestav

(09.05-09.15, P. Pavlinec, RK-39-2002-02)

 1. Veřejná zakázka - „Provedení přezkoumání hospodaření kraje Vysočina za rok 2002, 2003 a 2004, účetní a daňové poradenství“

(09.15-09.25, A. Krištofová, RK-39-2002-03)

 1. Změna rozpočtu kraje na rok 2002 – Energetická koncepce

(09.25-09.35, V. Jourová, RK-39-2002-04)

 1. Poskytnutí finanční dotace na záchranu parního mlýna v Telči

(09.35-09.45, H. Kubíček, RK-39-2002-05)

 1. Změna závazných ukazatelů rozpočtu organizací v odvětví kultura na rok 2002

(09.45-09.55, H. Kubíček, RK-39-2002-06)

 1. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002 – Krajská přehlídka školních dětských pěveckých souborů

(09.55-10.05, Z. Ludvík, RK-39-2002-07)

 1. Úprava schváleného rozpočtu škol a školských zařízení, změna závazných ukazatelů

(10.05-10.15, Z. Ludvík, RK-39-2002-08)

 1. Stanovení výše osobních příplatků ředitelům organizací na úseku školství, které zřizuje kraj Vysočina

(10.15-10.25, Z. Ludvík, RK-39-2002-09)

 1. Souhlas s použitím výnosů z prodeje hmotného investičního majetku jako zdroje investičního fondu

(10.25-10.35, Z. Ludvík, RK-39-2002-10)

 1. Souhlas s posílením investičního fondu převodem prostředků z rezervního fondu

(10.35-10.45, Z. Ludvík, RK-39-2002-11)

 1. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002 – projekt vzájemné výměny zkušeností Grundtvig NAILS – Needs Analysis in Learning Surroundings

(10.45-10.55, Z. Ludvík, RK-39-2002-12)

 1. Veřejná zakázka - „Studie optimalizace dopravní obslužnosti a možnosti integrovaného dopravního systému kraje Vysočina“ - výběr zpracovatele

(10.55-11.05, Z. Šálek, RK-39-2002-13)

 1. Žádost Jihočeského kraje o úhradu nákladů zpracování studie „Prověření obnovení železniční dopravy přes česko - rakouský přechod Slavonice - Fratres“ v plném rozsahu z prostředků kraje Vysočina

(11.05-11.15, Z. Šálek, RK-39-2002-14)

 1. Darování pozemku v k. ú. Třebenice na Moravě

(12.05-12.15, P. Kolář, RK-39-2002-15)

 1. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek

(12.15-12.25, P. Kolář, RK-39-2002-16)

 1. Výkup pozemku v k. ú. Hosov a obci Jihlava

(12.25-12.35, P. Kolář, RK-39-2002-17)

 1. Informace o vnitřním rozpočtovém opatření

(12.35-12.45, P. Kolář, RK-39-2002-18)

 1. Souhlas se stavbou „Rozšíření silnice II/354 v Novém Městě na Moravě“

(12.45-12.55, P. Kolář, RK-39-2002-19)

 1. Návrh na vnitřní rozpočtové opatření

(12.55-13.05, P. Kolář, RK-39-2002-20)

 1. Výkup pozemků v k. ú. Velká Zdobnice a obci Zdobnice

(13.05-13.15, P. Kolář, RK-39-2002-21)

 1. Darování části pozemku v k. ú. Čechočovice

(13.15-13.25, P. Kolář, RK-39-2002-22)

 1. Návrh na změnu termínů plnění usnesení rady kraje

(13.25-13.35, P. Kolář, RK-39-2002-23)

 1. Organizace lékařské služby první pomoci

(13.35-14.15, V. Švarcová, RK-39-2002-24)

 1. Záměr na vyhlášení grantového programu Fondu Vysočiny „Podaná ruka obcím“ – Grantový program na podporu obcím, které zabezpečují provoz sociálních a zdravotnických služeb sami nebo prostřednictvím vlastních zařízení

(14.15-14.25, V. Švarcová, RK-39-2002-25)

 1. Veřejná zakázka - „Úklid v prostorách budov, úklid a údržbu přilehlých prostor a zajištění recepční služby pro Krajský úřad kraje Vysočina“

(14.25-14.35, E. Šarapatková, RK-39-2002-26)

 1. Veřejná zakázka – „Dodatečné vybavení sídla kraje Vysočina nábytkem“

(14.35-14.45, E. Šarapatková, RK-39-2002-27)

 1. Návrh územního uspořádání Krajského úřadu kraje Vysočina od 1. 1. 2003

(14.45-14.55, E. Šarapatková, RK-39-2002-28)

 1. Veřejná zakázka – „Zajištění fyzické ostrahy v prostorách budov Krajského úřadu kraje Vysočina“

(14.55-15.05, E. Šarapatková, RK-39-2002-29)

 1. Návrh na udělení finanční podpory Mistrovství ČR v zimním triatlonu 2003

(15.05-15.15, A. Štěrbová, RK-39-2002-30)

 1. Návrh na udělení finanční podpory Školnímu veletrhu zdraví

(15.15-15.25, A. Štěrbová, RK-39-2002-31)

 1. Návrh postihu ředitele

(15.25-15.35, S. Zikmundová, RK-39-2002-32)

 1. Rozprava členů rady

 

 

 

 

   František DOHNAL v. r.

                                                                                                              hejtman kraje Vysočina