Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Neinvestiční dotace k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce na rok 2019 – I. fáze

znak
Důležité informace a pokyny pro čerpání neinvestiční dotace k zabezpečení JSDH pro vybrané obce.

 
 
 

1.  Důkladně přečíst zveřejněnou Výzvu

Je důležité dobře prostudovat Výzvu k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce na rok 2019“ (dále jen „Výzva“) a „Zásady pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace obcím na rok 2019 – první fáze (vše v příloze).   

2.  Čeho se tato neinvestiční dotace týká?

  • Dle pravidel Výzvy příspěvek obci na akceschopnost jednotky SDH obce kategorie JPO II – 150.000 Kč/rok.   
  • Dle pravidel Výzvy příspěvek obci na člena jednotky SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III, který je v zaměstnaneckém poměru vůči obci dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 68 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o požární ochraně“). Minimální rozsah pracovního úvazku musí činit 40 % plné týdenní pracovní doby, s pracovní náplní zaměřenou na činnost jednotky SDH obce – 60.000 Kč/rok.    

3.  Jak se žádost o dotaci uplatňuje?

Dle pravidel Výzvy se žádost uplatňuje prostřednictvím webové aplikace informačního systému RISPF (dále jen „RISPF“), https://isprofin.mfcr.cz/rispf (název výzvy v jednotném dotačním portálu RISPF je JSDH_DOT_V1_2019 – Zabezpečení akceschopnosti JSDH obcí – I. část) a současně notifikované žádosti, která bude prostřednictvím systému „RISPF“ vygenerována (.pdf) a zaslána prostřednictvím informačního systému datových schránek do 23. dubna 2019 na příslušný Hasičský záchranný sbor kraje (v našem případě HZS Kraje Vysočina). Bez zaslání datovou schránkou (do 23. dubna 2019) je žádost neplatná! Činnost portálu RISPF bude ukončena dne 23. dubna 2019 v 23:59 hodin.

Sběr žádostí dle pravidel výzvy pro poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2019 bude probíhat v termínu 0,00 hod 20. března 2019 do 23,59 hod 23. dubna 2019.  

 

Aktuální informace na internetových stránkách HZS ČR:

https://www.hzscr.cz/jednotky-pozarni-ochrany-dotace-a-granty.aspx ,        

případně stránkách HZS Kraje Vysočina:        

https://www.hzscr.cz/menu-jednotky-pozarni-ochrany-jednotky-sdh-obci.aspx
Kontakty k uvedené neinvestiční dotaci:          

email: spisovna@hasici-vysocina.cz                

tel.: 950270153 (-4)

adresa pro datovou schránku HZS Kraje Vysočina: ntdaa7v

Kontaktní osoby:               

plk. Ing. Libor Hanuška

email:   libor.hanuska@hasici-vysocina.cz

tel .: 950 270155

mjr. Ing. Vladimír Pecka

email: vladimir.pecka@hasici-vysocina.cz

tel .: 950270140

 
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Vysočina bezpečný region > PO - Požární ochrana > Neinvestiční dotace k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce na rok 2019 – I. fáze

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze