Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Stipendijní program Kraje Vysočina pro nelékaře

 
 
 


Kraj Vysočina zavádí od 1. 1. 2018 motivační opatření z důvodu zajištění kvalifikovaných zdravotních služeb a posílení zájmu studentů nelékařských zdravotnických oborů o poskytování zdravotní péče v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina. (Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocnice Jihlava, Nemocnice Nové Město na Moravě, Nemocnice Pelhřimov a Nemocnice Třebíč). Formou podpory jsou motivační stipendia poskytovaná studentům studujícím programy, určené k získání odborné způsobilosti nelékařského zdravotnického pracovníka, akreditované MŠMT ČR.


Stipendium je stanoveno ve výši 30 000,- Kč na školní/akademický rok. Stipendium může být poskytováno po dobu standardní délky studia a žadatel se zavazuje vykonávat u vybrané nemocnice zřizované Krajem Vysočina nelékařské zdravotnické povolání, tolik let, na kolik let mu bylo poskytnuto stipendium.


Postup při zařazování do stipendijního programu:


1) Žádost o zařazení do stipendijního programu [PDF]      


2) Povinnými přílohami jsou:

a) potvrzení o studiu ne starší 30 dnů, které vydá příslušná škola včetně doložení skutečnosti, že předmětné studium (studijní nebo vzdělávací program) je akreditováno MŠMT,

       

b) podepsaný návrh Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy za stranu poskytovatele, který s žadatelem uzavře pracovní smlouvu, a žadatelem.        


Žádost o stipendium, musí být podána pro první rok poskytnutí stipendia nejpozději 31. 3.  školního/akademického roku na adresu Kraj Vysočina - Krajský úřad, odbor zdravotnictví, Žižkova 57, 587 33 Jihlava nebo elektronicky na adresu posta@kr-vysocina.cz popř. datovou schránkou ID ksab3eu. Kontaktní osoba Šimková Jana, 564 602 459, simkova.j@kr-vysocina.cz             .    

Podrobné informace ke stipendijnímu programu Kraje Vysočina najdete v Pravidlech Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění pracovníků vykonávajících nelékařské zdravotnické povolání v Kraji Vysočina (stipendijní program NLZP).


Pravidla stipendijního programu Kraje Vysočina pro nelékaře [PDF]  Postup pro výplatu stipendia na další školní/akademický rok           


1) Formulář prohlášení o trvání podmínek pro výplatu stipendia

2) Povinnou přílohou prohlášení o trvání podmínek pro výplatu stipendia je:

a) potvrzení o studiu na aktuální školní/akademický rok, které vydala příslušná škola, ne starší 30 dnů.

Prohlášení o trvání podmínek pro výplatu stipendia pro další školní/akademický rok, ve kterém může být stipendium poskytnuto, musí být podáno nejpozději do 31. 10. příslušného kalendářního roku.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Zdravotnický portál Kraje Vysočina > Informace pro veřejnost > Stipendijní program Kraje Vysočina pro nelékaře

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze