Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

 
 
 

Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost

    Loga společenská odpovědnost

Kraj Vysočina realizuje soutěž Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost.

Chce tímto krokem ocenit snahy organizací, které do svých provozních činností integrují zájmy sociální, environmentální, etické, lidskoprávní a také zájmy zákazníků.

Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost uděluje Kraj Vysočina. Podporu má od Krajské hospodářské komory  Kraje Vysočina, CZESHA – Unie školských asociací ČR, KOUS Vysočina, z. s., a Vysočina Education, p.o.

 

Schválené Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost naleznete níže.

 

Vyhlášení 4. ročníku proběhlo 30. 10. 2018. Uzávěrka přihlášek je stanovena k 31. 1. 2019. 

Hodnoceny budou zejména výsledky dosažené v roce 2018. 

Hlásit se je možné prostřednictvím přihlášky a dotazníku (viz. níže). 


 

Cena bude udělována v následujících kategoriích a podkategoriích:

a) soukromý sektor:
a1) zaměstnavatelé a jiné soukromé osoby vyvíjející ekonomickou aktivitu do 250 zaměstnanců včetně,
a2) zaměstnavatelé nad 250 zaměstnanců,
b) veřejný sektor:
b1) obce,
b2) ostatní.

V každé kategorii, respektive podkategorii budou oceněny nejvýše tři organizace v pořadí 1., 2. a 3. místo. Udělení Ceny na 1., 2. a 3. místě se osvědčuje listinou (diplomem). Udělení Ceny je spojeno s předáním upomínkového předmětu.

Všem zúčastněným bude vyjádřeno poděkování za přínos v oblasti společenské odpovědnosti organizací.

Poděkování bude spojeno s prezentací na medializovaném výsledkovém listě a s předáním děkovné listiny (diplomu).


Konzultovat záležitosti, týkající se způsobu vyplnění dotazníků, je možné na těchto kontaktních spojeních:      

Jana Činčárová, úřednice na úseku vzdělávání a péče o zaměstnance, Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz, Ivana Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 107, e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz.

 

Související odkazy

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze