Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Cíle projektu - archiv dokumentů

 
 
 

Hlavním cílem projektu je usilovat o prosazení systémových opatření pro plnění principu rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce a vytváření podmínek pro soulad rodinného a pracovního života.

Tohoto cíle bude dosaženo vytvořením sítě aktérů (obce, OOS, firmy, občané) působících v Kraji Vysočina (místní partnerství), v jejímž rámci budou plánovány a částečně i realizovány konkrétní projekty na snižování horizontálního a vertikálního rozdělení trhu práce dle pohlaví, snižování platové nerovnosti žen a mužů, slaďování pracovního a rodinného života, odbourávání genderových stereotypů na trhu práce, atd. Síť bude též schopna díky zapojeným aktérům poskytovat komplexní podporu obětem diskriminace na trhu práce na základě pohlaví (včetně platové diskriminace) a advokační aktivity.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze