Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Výstupy projektu - archiv dokumentů

 
 
 

V rámci projektu bude vytvořeno:

  • 5 monotematických brožur
  • 15 seminářů (Tři v každém okrese Kraje Vysočina. Každý ze tří seminářů je zaměřen na jednu specifickou cílovou skupinu.)
  • 10 kulatých stolů (5 v první fázi projektu, 5 v závěrečné fázi projektu, vždy po jednotlivých okresech)
  • 2 celokrajské dvoudenní konference
  • Řada dalších osvětových aktivit (audio-  a videošoty, články v regionálním tisku, články v odborném tisku a další)
  • 5 pracovních skupin (v každém okrese jedna skupina vedená regionálním koordinátorem) 
  • Dvacet žen projde v rámci projektu podpůrnou skupinou
  • Šetření mezi místními firmami (významnými zaměstnavateli) pro zjištění konkrétních postojů a praxe managementu těchto firem k otázkám rovných šancí a slaďování.

Brožury vytvářené v rámci tohoto projektu:
1. Slaďování pracovního a rodinného života. Jak mohou tyto aktivity pomoci rozvoji regionu?
2. Náměty konkrétních opatření na podporu rovných příležitostí a slaďování pracovního a rodinného života pro veřejnou správu.
3. Náměty konkrétních opatření na podporu rovných příležitostí a slaďování pracovního a rodinného života pro firmy.
4. Stav uplatňování principů rovnosti žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života ve firmách na Vysočině.
5. Jak pomoci ženám v obtížné situaci. Konkrétní návody a nástroje pro zavádění konkrétních opatření do praxe.

 
 

Související odkazy

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze