Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Projekt „Žijeme a pracujeme na Vysočině“ - archiv dokumentů

 
 
 

logolink

 

 

 

Dne 1. 7. 2012 byl zahájen tříletý projekt podpořený z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Příjemcem projektu je Kraj Vysočina, přičemž vlastní projekt spojuje partnerství neziskové organizace Informační a poradenské centrum o.p.s., s organizací Centrum pro rodinu a sociální péči a společností 6. SENSE s.r.o.

Tento projekt s názvem „Žijeme a pracujeme na Vysočině – zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje“ , registrační číslo CZ.1.04/3.4.04/76.00238, se zaměřuje na podporu rovných příležitostí žen a mužů v kraji. Proto, aby dopady projektu byly co nejširší, zaměřuje se na 3 úrovně:

- na zaměstnance a zaměstnankyně, muže a ženy vracející se z rodičovské dovolené zpět na trh práce a na podporu jejich uplatnění. V tomto ohledu bude vytvořena síť míst Family Points, které mají poskytnout podporu a pomoc při krátkodobé péči o dítě v souvislosti s uplatněním se na trhu práce.

- na zaměstnavatele, na subjekty zřizované krajem s cílem ovlivnit jejich personální politiku a podpořit opatření na podporu slaďování práce a rodinného života. V tomto kontextu ve vybraných subjektech proběhnou rodinné audity, které by měly identifikovat dobré praxe, ale také nabídnout doporučení k dalšímu rozvoji. Jako výstup bude vytvořena Metodika opatření na podporu slaďování pracovního a rodinného života do plánu personálního rozvoje. Zároveň bude vyhlášena soutěž „Podnik příznivý rodině“, která může ocenit pozitivní aktivity a přístup firem z Kraje Vysočina.

- na širokou veřejnost, která může z výstupů profitovat individuálně, ale která také hraje nepostradatelnou roli ve vytváření kultury společností, které budou aktivně přistupovat k podpoře rovnosti a budou aktivně vystupovat proti diskriminaci na trhu práce v jakékoliv podobě. V tomto ohledu budou v projektu připraveny interaktivní materiály pro širokou veřejnost, stejně tak jako bude veřejnost oslovena i skrze aktivity ve spojitosti se Dnem rodiny 15. května. Výstupy projektu se stanou součástí Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina.

Pokud Vás projekt zaujal, srdečně Vás zveme na úvodní seminář „Startujeme“, který se bude konat dne 26. 9. 2012 od 10:00 na Krajském úřadě Kraje Vysočina.

Kontakt: Ing. Kateřina Píbilová

Tel.: +420 564 602 807

Fax:+420 564 602 427

E-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz

 

Související odkazy

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > SMAZANÉ > Rodinný portál Kraje Vysočina > Projekt „Žijeme a pracujeme na Vysočině“

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze