Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Soutěž Bezpečná nemocnice

Bezpečná nemocnice
Kraj Vysočina ve spolupráci se Spojenou akreditační komisí, o.p.s., Johnson & Johnson, s.r.o. a Českou asociací sester, o.s.

si Vás dovolují pozvat na slavnostní vyhlášení 12. ročníku celostátní soutěže "Bezpečná nemocnice",
které se uskuteční 6. února 2020 v Horáckém divadle Jihlava.


PŘIHLÁSIT SE NA SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ MŮŽETE ZDE, kde najdete i program slavnostního vyhlášení soutěže Bezpečná nemocnice.

 
 
 

Dvanáctý ročník soutěže "Bezpečná nemocnice"

Kraj Vysočina pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina pana MUDr. Jiřího Běhounka vyhlašuje již 12. ročník celostátní soutěže "Bezpečná nemocnice", která je určena pro poskytovatele zdravotních služeb akutní, následné i dlouhodobé péče, kteří mají sídlo na území naší republiky.    

Téma letošního ročníku soutěže „Kontinuální zvyšování kvality a efektivity zdravotní péče“

Nedílnou součástí kvality zdravotních služeb je i bezpečí. Uvítáme projekty řešící specifika klinických nebo ošetřovatelských procesů, projekty implementující indikátory kvality do zdravotních služeb nebo výkonnosti či efektivity poskytovatele včetně projektů zaměřených na elektronizaci zdravotnictví. Témata mohou směřovat na výzvy v oblasti poskytování a koordinace péče, lidských zdrojů, efektivní komunikaci uvnitř nemocnice nebo i s pacientem a jeho vzdělávání v různých terapeutických oblastech.

Kraj Vysočina, jako vyhlašovatel celostátní soutěže „Bezpečná nemocnice“, tak pokračuje v tradici vyhlášení hlavního tématu soutěže, které zohledňuje aktuální prioritu v oblasti bezpečí při poskytování zdravotních služeb.

Moderní medicína a moderní zdravotnictví přináší kromě obrovského množství nových klinických poznatků, nových léků i moderních technologií také řadu nových rizik, jak pro pacienty, tak pro zdravotníky. Kombinací teoretických postupů, jak v oblasti léčebné péče, tak podpory rozhodovacího systému ve zdravotnictví (např. ICT) právě s praktickými zkušenostmi, můžeme značně podpořit zvýšení kvality a bezpečnosti.

Termín pro podávání projektů je od 1. 7. 2019 do 31. 10. 2019.   

Informace k podávání projektů do soutěže [PDF]

Projekty budou předloženy hodnotící komisi, která určí jejich pořadí na základě bodového ohodnocení jednotlivých kritérií. Vítězné projekty budou odměněny cenou hejtmana Kraje Vysočina. Společnost Johnson & Johnson, s.r.o., ocení projekty na prvních pěti místech mimořádnou finanční cenou, a to ve výši 50 tis. Kč pro umístěného na 1. místě, 40 tis. Kč pro umístěného na 2. místě, 30 tis. Kč pro umístěného na 3. místě, 20 tis. Kč pro umístěného na 4. místě a 10 tis. Kč pro umístěného na 5. místě. Finanční cena je určena na odborné vzdělávání vítězných projektových týmů, která bude vyplacená formou edukačních grantů v souladu s etickým MedTech kódem. Projekty budou prezentovány na 13. ročníku celostátní konference „Dny bezpečí“.        

Do 12. ročníku se přihlásilo 15 poskytovatelů zdravotních služeb s 15 projekty, z nichž hodnotící komise ocení 5 vítězných projektů, které budou ohodnoceny cenou hejtmana Kraje Vysočina a finanční odměnou od  partnera soutěže firmy Johnson & Johnson, s.r.o. v celkové výši 150 tis. Kč. Více informací o loňském ročníku najdete níže v odkazu "Výsledky 11. ročníku soutěže Bezpečná nemocnice".           

Souběžně s touto akcí proběhne 6. února 2020 i 13. ročník konference Dny bezpečí – setkání odborné veřejnosti z oblasti zdravotnictví, partnerů soutěže a zástupců spolupracujících institucí. Na program konference budou zařazeny přednášky odborníků, ale hlavně bude dán prostor přihlášeným projektům poskytovatelů zdravotních služeb, ve kterých vznikly. Bude tak možné seznámit se s jednotlivými projekty, jejich promítnutím do běžného denního života a v diskusi vznést dotazy, které posluchače v souvislosti s projekty zajímají.      


Partnery soutěže jsou:

Spojená akreditační komise, o. p. s., Johnson & Johnson, s.r.o. a Česká asociace sester, z. s.    

Více informací:

David Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, tel.: 564 602 461, e-mail:  talpa.d@kr-vysocina.cz

 

 

Související odkazy

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Odkazy


 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Zdravotnický portál Kraje Vysočina > Zdravotnictví v Kraji Vysočina > Soutěž Bezpečná nemocnice

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze