Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Povinná výměna řidičských průkazů

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
V částce Sbírky zákonů č. 84, rozeslané dne 16. června 2005, byl vyhlášen zákon č. 229/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Uvedená novela, která mimo jiné prodlužuje i lhůty pro povinné výměny řidičských průkazů, nabyla účinnosti dnem 1. července 2005.
 

 
 

Povinná výměna řidičských průkazů

V částce Sbírky zákonů č. 84, rozeslané dne 16. června 2005, byl vyhlášen zákon č. 229/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Uvedená novela, která mimo jiné prodlužuje i lhůty pro povinné výměny řidičských průkazů, nabývá účinnosti dnem 1. července 2005.

Řidičské průkazy vydané:

a) od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2007,

b) od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2010,

c) od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2013.

Z uvedeného vyplývá, že od 1. července 2005 je možné přistoupit i k výměnám řidičských průkazů, vydávaných od roku 2001 do konce dubna 2004.

Uvedený zákon najdete na internetových stránkách Ministerstva vnitra na adrese http://www.mvcr.cz/

 

 
Zodpovídá: Kamila Váňová
Vytvořeno / změněno: 28.6.2005 / 28.6.2005 | Zveřejnit od-do: 28.6.2005-31.12.2013
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze