Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 3/2005

24. květen 2005
 

 
 

Zápis ze zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 3/2005, konaného dne 24. 5. 2005 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

Přítomni:

F. Dohnal, J. Hulák, V. Kodet, I. Rohovský, J. Vondráček, P. Hájek

Omluveni:

M. Vystrčil, M. Matějková, M. Černá

 

Zasedání Rady Fondu Vysočiny zahájil F. Dohnal a přednesl návrh programu jednání.

Rada Fondu Vysočiny přijala navržený program jednání.

 

Navržený program jednání:

1.      Úprava základních dokumentů Fondu Vysočiny

 

1. Úprava základních dokumentů Fondu Vysočiny

Na základě výstupů z pracovní schůzky garantů Fondu Vysočiny konané dne 23. 3. 2005, J. Hulák seznámil přítomné s navrženými úpravami základních dokumentů FV. Rada fondu přijala návrh usnesení.

Usnesení 005/03/2005/RF

Rada Fondu

schvaluje

úpravu šablony výzvy k předkládání projektů dle materiálu RF-03-2005-01, př. 1, úpravu hodnotitelských tabulek dle materiálu RF-03-2005-01, př. 2, úpravu metodické příručky pro garanty dle materiálu RF-03-2005-01, př. 3 a úpravu šablony smlouvy o poskytnutí podpory dle materiálu RF-03-2005-01, př. 4.

odpovědnost: J. Hulák

termín: 7. 6. 2005

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.

Zdrojové materiály: RF-03-2005-01, RF-03-2005-01, př. 1, RF-03-2005-01, př. 2, RF-03-2005-01, př. 3, RF-03-2005-01, př. 4

 

F. Dohnal ukončil zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 3/2005.

 

 

 

 

František Dohnal

první náměstek hejtmana kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 3/2005 dne 24. 5. 2005.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 24. 5. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: Mgr. Dušan Vichr
Vytvořeno / změněno: 13.6.2005 / 26.5.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Krajský úřad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze