Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 2/2005

15. březen 2005
 

 
 

Zápis ze zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 2/2005, konaného dne 15. 3. 2005 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

Přítomni:

M. Vystrčil, J. Hulák, V. Kodet, I. Rohovský, J. Vondráček

Omluveni:

M. Matějková, M. Černá, F. Dohnal, P. Hájek

 

Zasedání Rady Fondu Vysočiny zahájil M. Vystrčil a přednesl návrh programu jednání.

Rada Fondu Vysočiny přijala navržený program jednání.

 

Navržený program jednání:

1.      Závěrečná zpráva Fondu Vysočiny za rok 2004

2.      Rozprava

 

1. Závěrečná zpráva Fondu Vysočiny za rok 2004

J. Hulák krátce komentoval předloženou závěrečnou zprávu o čerpání prostředků Fondu Vysočiny za rok 2004. Projednávání se zúčastnil D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování. Rada fondu přijala návrh usnesení.

Usnesení 004/02/2005/RF

Rada Fondu Vysočiny

schvaluje

Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2004 dle materiálu RF-02-2005-01, př. 1 a

doporučuje

ji k projednání zastupitelstvu kraje.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, J. Hulák

termín: 29. 3. 2005

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.

Zdrojové materiály: RF-02-2005-01, RF-02-2005-01pr1, RF-02-2005-01pr1a, RF-02-2005-01pr2a, RF-02-2005-01pr3a, RF-02-2005-01pr4a, RF-02-2005-01pr5a, RF-02-2005-01pr6a, RF-02-2005-01pr7a, RF-02-2005-01pr8a, RF-02-2005-01pr9a, RF-02-2005-01pr10a, RF-02-2005-01pr11a

 

4. Rozprava

Bez rozsáhlejší diskuse.

 

M. Vystrčil ukončil zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 1/2005.

 

 

 

 

Miloš Vystrčil

hejtman kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 2/2005 dne 15. března 2005.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 15. 3. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: Mgr. Dušan Vichr
Vytvořeno / změněno: 23.3.2005 / 23.3.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Krajský úřad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze