Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysočina bezpečný region

Mobilní verze webu

Zápis z 3. zasedání zemědělské komise

17. říjen 2001
 

 
 

Zápis z 3. zasedání zemědělské komise

Rady kraje Vysočina

konaného dne 17. října 2001

 

 

 

Přítomni:

-         5 členů zemědělské komise Rady kraje Vysočina – viz presenční listina

-         Ivo Rohovský – radní kraje Vysočina

-         Ing. Pavel Hájek – vedoucí odboru životního prostředí KrÚ

-         Ing. Karel Coufal – Okresní agrární komora Třebíč

-         RNDr. Antonín Věžník – firma GaREP, spol. s r.o., Brno

-         Ing. Martin Drápela – tajemník komise

 

 

 

Navržený program jednání:

  1. Zahájení
  2. Připomínky k aktualizaci Programu rozvoje kraje Vysočina (PRK)
  3. Připomínky k návrhům dotačních titulů z Ministerstva zemědělství ČR
  4. Diskuse a různé
  5. Závěr

 

 

 

1. Zahájení

Předseda komise Václav Vacek zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné členy komise, hosty a zástupce firmy GaREP, spol. s r.o. Přednesl program 3. zasedání zemědělské komise. Ten byl bez připomínek přijat.

 

 

 

2. Připomínky k aktualizaci Programu rozvoje kraje Vysočina (PRK)

            Předseda předal slovo RNDr. Antonínu Věžníkovi, zástupci firmy GaREP, spol. s r.o. Ten pohovořil o dosavadních úpravách, které byly ve stávající verzi PRKu provedeny. Podrobně komentoval připomínky, které byly k zemědělské tématice PRKu zaslány. Otevřel diskusi pro připomínky ke kapitole PRKu pojednávající o zemědělství a lesnictví.

            Členové komise vyjádřili souhlas s dosavadními úpravami provedenými v PRKu, pouze požádali o doplnění 4 grafů, souvisejících s lesnickou problematikou, které dodal dne 11.10.2001 GaREPu Ing. Petr Bureš, vedoucí odboru LVHZ KrÚ.

            RNDr. Antonín Věžník popisoval podrobně zdroje pro získávání dat a číselných údajů ve výše zmíněné části PRKu a jejich zpracování. Uvedl, že většina údajů byla získána z internetových stránek Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů.

            Ing. Pavel Hájek, vedoucí odboru životního prostředí KrÚ podal informaci o postupech jednání s připomínkovateli PRKu.

            Členové komise se shodli, že je třeba připomínky k PRKu uzavřít. Diskutovali o dalším postupu prací. Zemědělská komise by měla dát závěrečný výstup k připomínkám k PRKu.

            Předseda vyzval přítomné, aby svoje další připomínky zasílali do 31. 10. 2001. Konečná verze bude na základě připomínek vyhotovena do 4. zasedání zemědělské komise dne 7. 11. 2001.

 

 

 

3. Připomínky k návrhům dotací z Ministerstva zemědělství ČR

            K tématu pohovořil předseda komise. Podrobně komentoval písemný příspěvek obsahující připomínky krajské agrární komory dodané Ing. Petrem Zgarbou, místopředsedou komise.

            Členové komise vyjádřili nesouhlas s přerozdělováním dotací státu v souvislosti s krajem Vysočina (přesun dotací z horších do lepších podmínek).

            V následující rozsáhlé diskusi vyjadřovali přítomní své konkrétní připomínky. Zejména vyzdvihli problematiku dotačních titulů pro střední zemědělské školy a zemědělská učiliště. V souvislosti s touto problematikou vyzdvihli členové komise nutnost přizvání odborníka z oblasti školství na některé z příštích zasedání komise.

 

 

 

4. Diskuse a různé

            Ivo Rohovský, radní kraje Vysočina, pohovořil o postoji rady kraje k plánům činnosti komisí. V souvislosti s touto problematikou se uskuteční jednání členů rady kraje s předsedy komisí.

            Rozsáhlá část diskuse byla věnována problematice kroužkovitosti brambor a jejího výskytu v kraji Vysočina.

            Hovořilo se o problematice vyšetřování BSE.

 

Úkol:

Přizvat na zasedání komise zástupce Státní rostlinolékařské správy z důvodu projednání problematiky bakteriální kroužkovitosti brambor.

Odpovědnost: předseda komise

Termín: 4. zasedání zemědělské komise

 

 

 

5. Závěr

            Na závěr poděkoval předseda všem přítomným a termín dalšího zasedání komise určil na středu 7. listopadu 2001 ve 14.00 v Agrodomě v Jihlavě.

 

 

 

 

Václav Vacek, v.r.

                                                                                        předseda zemědělské komise

                                                                                              Rady kraje Vysočina

 

 

 

                                                                                                                                                        

Zapsala dne 24. října 2001: Kateřina Nedvědová

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 14.11.2001 / 14.11.2001

 

Cesta: Titulní stránka > Vysočina bezpečný region > Orgány krizového řízení kraje > Bezpečnostní komise RK > 2004-2001

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze