Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

 

 
 
Adresa

Masarykovo náměstí 55

586 01 Jihlava

tel.: 567 573 880 (spojovatelka)

e-mail: muzeum@muzeum.ji.cz

web: http://muzeum.ji.cz/

 

Ředitel

RNDr. Karel Malý, Ph.D.

tel./fax: 567 573 892

e-mail: maly@muzeum.ji.cz

 

Otevírací doba

celoroční provoz

Út – Ne

9:00 – 12:00

12:30 – 17:00

Bezbariérový přístup do 1. podlaží.

 

Vstupné

Kraj Vysočina 20 letMimořádné vstupné od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020

Kraj Vysočina slaví 20 let! Proto je vstupné do všech krajských expozic nebo na výstavy jednotné:

Dospělí                                     20 Kč
Děti, studenti a senioři            ZDARMA

Nevztahuje se na: přednášky, komentované prohlídky, animační programy pro děti, dílny, workshopy a další speciální akce.


Plné SníženéRodinné
Jednotlivé výstavy 20 Kč 10 Kč50 Kč
Expozice - 1 okruh 40 Kč 20 Kč100 Kč
Celý objekt 60 Kč 30 Kč150 Kč

Děti do 6let zdarma.

SPOLEČNÁ VSTUPENKA muzeí a galerií zřizovaných krajem – 12 vstupů do 4 muzeí, jejich 4 poboček a do 3 galerií. Více zde

 

Z historie muzea

Jihlavské muzeum bylo založeno německým Muzejním spolkem v roce 1892. Na počátku byla jeho činnost zaměřena na dokumentaci a sběr hmotných dokladů z německého jazykového ostrůvku. Po roce 1945 se dostává do české správy, je plně profesionalizováno, v roce 1952 získává statut Krajského vlastivědného ústavu a stává se centrem veškeré muzejní práce v tehdejším Jihlavském kraji. Po roce 1960 se muzeum stává zařízením okresního národního výboru, dostává název Oblastní muzeum Vysočiny (od poloviny 60. let Muzeum Vysočiny) a je centrem okresní muzejní sítě, která je tvořena vyjma jihlavskými pracovišti také od roku 1963 muzeem v Polné a Telči, od roku 1964 hradem Roštejn a od roku 1974 muzeem v Třešti. Od roku 2003 nese název Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace a je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina. Přestože se k 1. 1. 2007  osamostatňuje polenská pobočka muzea, ze které je zřízeno Městské muzeum Polná, zůstává nadále největším muzeem v Kraji Vysočina.

 

Sbírky

Sbírka Muzea Vysočiny obsahuje přes 300 000 předmětů - hmotných dokladů o vývoji společnosti a přírody v regionu Českomoravské vrchoviny. Jejich počet je neustále rozšiřován vlastní výzkumnou činností (především v přírodovědných oborech a v archeologii) a dary i nákupy.

Sbírkové předměty jsou tříděny do jednotlivých tematických podsbírek a zpracovávány v I. stupni (evidence) i v II. stupni (katalogizace), v posledních letech převážně počítačově v programu DEMUS.

 

Stálá expozice

Všechny stálé expozice jsou umístěny v historické budově muzea na Masarykově náměstí 57/58 v Jihlavě. V r. 2014 byly otevřeny nové expozice podpořené v rámci operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod. Různě intenzivními obměnami prošly všechny muzejní expozice.

 • Krása středověké plastiky
 • Od gotiky po současnost - Osm století v historii města (Gotická Jihlava, Renesance, Baroko, 19. století, 20. století)
 • Živá příroda Českomoravské vrchoviny (Od dob ledových, Otevřená krajina, Vody a mokřady, Lesy)
 • Lapidárium
 • Dolování stříbra a mincování
 • Geologie Českomoravské vrchoviny

 

Služby

 • muzejní knihovna a studovna
 • badatelna
 • poradenská a konzultační činnost pro odborníky
 • poradenská činnost pro studenty i laickou veřejnost ve vědních oborech zastoupených v muzeu
 • komentované prohlídky expozic a výstav
 • přístup na internet
 • mykologická poradna
 • fotografické služby - zhotovování fotografií z muzejního archivu
 • přednášková činnost
 • publikační činnost
 • prodej pohlednic, publikací, přírodnin a drobných upomínkových předmětů
 • zpracování posudků, expertiz
 • metodické centrum pro myrmekologii
 • regionální správa dat Státního archeologického seznamu České republiky
 • archeologické práce
 • pronájem nebytových prostor v Jihlavě a na hradě Roštejn pro pořádání kulturních, společenských akcí a svatebních obřadů
 • konzervování a restaurování historických předmětů


Pobočky muzea

 • hrad Roštejn - expozice v prostorách bývalého renesančního loveckého zámečku pánů z Hradce (historická trasa A a interaktivní muzejní trasa B)
 • Telč - v objektu Univerzitního centra Telč (krátkodobé výstavy)
 • Třešť - expozice v prostorách Schumpeterova domu (betlémářství, zámecký pokoj, J. A. Schumpeter, zaniklý třešťský průmysl)

 budova muzea


interiér muzea

expozice muzea

expozice muzea

expozice muzea

expozice muzea

přírodovědné expozice muzea

interaktivní expozice

 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 9.4.2008 / 24.6.2020
Informace jsou aktuální

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze