Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

 

 
 
Adresa

Masarykovo náměstí 12

393 01 Pelhřimov

tel.: 565 323 184, 565 323 456

fax: 565 323 456

e-mail: o.hajek@muzeumpe.cz

web: http://www.muzeumpe.cz/


Ředitel

Mgr. Ondřej Hájek

tel./fax: 565 323 456

e-mail: o.hajek@muzeumpe.cz


Otevírací doba

celoroční provoz

květen - září: 
úterý - pátek: 9:00 - 17:00 
sobota - neděle, svátky: 10:00 - 17:00 

říjen - duben: 
úterý - pátek: 9:00 - 16:00 
sobota: 10:00 - 12:00
neděle: 13:00 - 15:00 

Poslední vstup do expozice 30 minut před zavírací dobou.


Vstupné

Mimořádné vstupné od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020

Kraj Vysočina 20 letKraj Vysočina slaví 20 let! Proto je vstupné do všech krajských expozic nebo na výstavy jednotné:

Dospělí                                     20 Kč
Děti, studenti a senioři            ZDARMA

Nevztahuje se na: přednášky, komentované prohlídky, animační programy pro děti, dílny, workshopy a další speciální akce.


Plná cena

Senioři, studenti, děti od 6 let  Rodinné vstupné

Expozice muzea, výstava a šatlava

40 Kč

20 Kč                                        100 Kč   

Výstava

20 Kč

10 Kč                                        50 Kč

Šatlava

20 Kč

10 Kč                                        50 Kč

SPOLEČNÁ VSTUPENKA muzeí a galerií zřizovaných krajem – 12 vstupů do 4 muzeí, jejich 4 poboček a do 3 galerií. Více zde

Při předložení vstupenky z Hradu Kámen návštěvník obdrží 50 % slevu na vstupném do muzea v rámci programu do muzea za "hubičku".


Z historie muzea

Pelhřimovské muzeum bylo založeno Musejním spolkem 11. září 1901 díky iniciativám motivovaným sběratelskou činností pro  velké národopisné akce, které se odehrávaly na přelomu století a mezi něž patřily například Hospodářská  výstava roku 1883, Národopisná výstava roku 1895 nebo Výstava ženských prací roku 1906. Základem muzejního fondu se stal právě materiál z Národopisné výstavy a sbírka starožitností architekta Rožánka z Nových Dvorů. Do roku 1951, kdy došlo k zániku Muzejního spolku, vedl veškerou muzejní agendu dr. Jan Fried.

K 1. lednu 1954 došlo k převzetí muzea do státní správy s oficiálním názvem Okresní vlastivědné muzeum, které bylo řízeno okresním národním výborem. Do roku 1960 podléhalo pelhřimovské muzeum metodickému řízení Krajského muzea v Jihlavě, poté přešlo pod metodické řízení Krajského muzea v Českých Budějovicích a téhož roku se samo stalo metodickým střediskem městských muzeí a kronikářů v okrese Pelhřimov. Jeho název byl změněn na Okresní muzeum: muzeum jej užívalo až do roku 2003. V tomto roce došlo k další změně názvu na Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci a zřizovatelem muzea se stal Kraj Vysočina.


Sbírky

Sbírkový fond Muzea Vysočiny Pelhřimov je tvořen přibližně 70 000 kusy sbírkových předmětů, které dokládají vývoj společnosti na Pelhřimovsku, zejména v oblasti etnografie a dokladů měšťanského způsobu života, cechů, řemesel a počátků průmyslu. Dále se jedná o archivní materiál, fotografie, skleněné negativy a diapozitivy, hudební nástroje a hudebniny, staré tisky, umělecké sbírky a archeologický materiál. Jejich rozšiřování probíhá v souladu se zhodnocováním sbírek dary, sběrem a nákupy se souhlasem sbírkotvorné komise.

Sbírkové předměty jsou tříděny materiálově a tematicky do sbírek a zpracovávány v I. stupni (evidence) i II. stupni (katalogizace) v odpovídajícím počítačovém programu.


Stálé expozice

Zámek pánů z Říčan č. p. 12

- umělecké sbírky - expozice Josefa a Zdeňka Šejnostových

- lidové umění, porcelán, sklo, nábytek, hodiny, freskový sál

Městská šatlava č. p. 11

- expozice vězeňství (mučírna, cela, vězeňská kaple)

Domeček F. B. Vaňka

 

Služby

- muzejní knihovna

- muzejní archiv

- badatelna

- informace

- poradenská a konzultační činnost pro tvorbu a správu sbírek

- poradenská a konzultační činnost pro obecní kronikáře

- poradenská a konzultační činnost pro studenty i laickou veřejnost, vypracovávání posudků a rešerší

- přednášková činnost

- publikační a ediční činnost

- průvodcovská činnost

- prodej pohlednic, publikací a drobných upomínkových předmětů


Pobočka

Hrad Kámen - stálá expozice jednostopých vozidel + další expozice v prostorách hraduexpozice šatlava

jedinečný exponát

muzejní expozice

budova muzea

 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 9.4.2008 / 24.6.2020
Informace jsou aktuální

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Servis pro

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze