Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina č. 5/2004

27. říjen 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina č. 5/2004

konaného dne 27. října 2004

 

Přítomni:

Komise pro životní prostředí:

-         Ing. Tomáš Havlík

-         Mgr. Zdeněk Smutný

-         Beno Trávníček

-         Ing. Jaroslav Trnka

-         Ing. Ivo Novotný, CSc.

-         Bc. Michal Zrůst (předseda)

-         Ing. Jan Joneš (tajemník)

 

 

Program jednání:

1.        Zahájení;

2.        Zhodnocení činnosti Komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina za uplynulé volební období;

3.        Závěr.

 

 

1.        Zahájení;

M. Zrůst, předseda komise, přivítal všechny přítomné a zahájili jednání. Přednesl program zasedání, který byl schválen. V úvodu bylo konstatováno, že komise je usnášeníschopná. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2.        Zhodnocení činnosti Komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina za uplynulé volební období

Předseda komise shrnul činnost komise za uplynulé volební období a poděkoval všem za aktivní přístup a práci pro kraj Vysočina.

Tajemník komise předložil přítomným zpracovaný materiál Zhodnocení o činnosti Komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina za uplynulé volební období 2001 – 2004, při jejímž zpracování vycházel ze zápisů zveřejněných na www stránkách kraje. Předložená zpráva hodnotí celkovou činnost komise a poukazuje na významné kroky a důležitá témata projednávaná za období činnosti komise (např. Program rozvoje kraje, skládka v Porďátkách, Fond Vysočiny a úspěšnost grantových programů, Krajská koncepce odpadového hospodářství kraje Vysočina).

 

Dále jednání pokračovalo formou diskuse k tématům z oblasti životního prostředí:

-         Fond Vysočiny a jeho granty;

-         zmapování činnosti v oblasti životního prostředí;

-         problematika skládky v Pozďátkách.

 

3.        Závěr

Předseda a tajemník komise poděkovali všem přítomným za účast, popřáli mnoho dalších úspěchů a ukončili závěrečné jednání Komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina.

 

 

Bc. Michal Zrůst

předseda Komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam byl pořízen na jednání komise pro životní prostředí dne 27. října. 2004.

Zapsala Kateřina Kubová dne 1. listopadu 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 1.11.2004 / 1.11.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze