Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

 

 
 


Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina (dále jen „PRVKUK“) je koncepční materiál Kraje Vysočina v oblasti vodohospodářské infrastruktury a byl zpracován společností AQUA PROCON s.r.o., projektová a inženýrská společnost, Brno v roce 2004 a následně schválen zastupitelstvem kraje dne 29. 9. 2004 usnesením č. 330/05/2004/ZK.


V období 2014 až 2015 probíhala komplexní aktualizace PRVKUK, kterou zpracovával Krajský úřad Kraje Vysočina ve spolupráci se společností Hydrosoft Veleslavín s.r.o., Praha. Komplexní aktualizace PRVKUK po zapracování požadavků a podmínek souhlasného stanoviska MŽP byla schválena zastupitelstvem kraje dne 15. 12. 2015 usnesením č. 0646/07/2015/ZK.


Schválený PRVKUK je veřejně přístupný na výše uvedeném odkazu.


Zpracování, projednání a schválení dílčích změn PRVKUK je prováděno podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina č. 05/19, které byly schváleny dne 18. 6. 2019 zastupitelstvem kraje. Uvedené zásady jsou níže ke stažení.


Kontaktní osoby:

Iva Olšanová, odbor životního prostředí a zemědělství, tel. 564 602 266, e-mail: olsanova.i@kr-vysocina.cz

Ing. Radek Zvolánek, odbor životního prostředí a zemědělství, tel. 564 602 363, e-mail: zvolanek.r@kr-vysocina.cz

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Radek Zvolánek
Vytvořeno / změněno: 5.5.2008 / 18.6.2019
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Památky

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze