Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis z 3. zasedání sociální komise

26. září 2001
 

 
 

Zápis z 3. zasedání sociální komise

Rady kraje Vysočina

konaného dne 26. září. 2001

 

 

 

Přítomno: 10 členů komise

Božena Dolejská – tajemnice komise

Iva Galvasová  - ředitelka firmy GaREP, spol, s.r.o., Brno

Marie Scheibová – Novoměstské sociální služby

 

 

Program:

1.      Zahájení

2.      Připomínky k Programu rozvoje kraje Vysočina

3.      Diskuse k předloženým materiálům

4.      Závěr, různé

 

 

 

1. Zahájení

Předseda uvítal všechny přítomné a  představil hosta z firmy Garep, spol. s.r.o., Brno – PhDr. Ivu Galvasovou.

 

 

2. Připomínky k Programu rozvoje kraje Vysočina

Předseda předal slovo PhDr. Ivě Galvasové, ředitelce firmy. Ta podrobně pohovořila o charakteristice Programu rozvoje kraje Vysočina, jeho významu a smyslu pro kraj v souvislosti se vstupem do Evropské unie. Dále vysvětlila roli a přínos  sociální komise a úlohu firmy GaREP v procesu aktualizace Programu rozvoje kraje.

PhDr. Galvasová pohovořila o vytváření pracovních skupin k procesu aktualizace Programu rozvoje kraje. Podrobněji popsala význam a úkoly těchto skupin a jejich spojitost s komisemi rady kraje. Předseda zdůraznil možnost přizvání externích odborníků do komise, nebo výše zmíněné pracovní skupiny.

Předseda otevřel diskusi k tomuto tématu. PhDr. Galvasová zodpověděla přítomným jejich dotazy a poskytla další potřebné informace k tomuto tématu.

 

 

3. Diskuse k předloženým materiálům

Připomínky k textu a tabulkám:

 

Tabulka č. 3

-         řádky sociální příspěvek k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie a řádek sociální příspěvek k vyrovnání zvýšení nájemného vypustit. Tyto dvě dávky byly zrušeny.

-         Měl by se udělat přehled lidí pečující o osobu blízkou a udělat porovnání, jaká je tendence.

 

Tabulky č. 4

-         opravit chyby v počtech sociálních zařízení. Zjistit přesné typy zařízení a jejich počty.

-         chybí instituce - Penziony

 

 

Úkol: zjistit typy zařízení na okrese Žďár nad Sázavou

Odpovídá: Bárta

Termín: příští zasedání komise

 

Tabulka č. 6

-      byl dán dotaz, co je to terapeutická komunita. Je potřeba dát vysvětlení do textu.

-      sloupeček poradny je potřeba upravit a rozdělit na typy poraden.

 

Úkol: E-mailem poslat databázi poraden a jejich typy paní Galvasové

Odpovídá: Božena Dolejská

 

PhDr. Galvasová si zaznamenala jednotlivé připomínky a vše zapracuje do textu a předloží sociální komisi.

 

4. Závěr, různé

Předseda otevřel prostor pro dotazy a připomínky členů komise. Diskutovalo se jak o předložených materiálech, tak o činnosti sociální komise. Je potřeba  vytvořit adresář institucí, který by mohl ulehčit práci nejen sociální komisi, ale především Odboru sociálnímu.

Byla předána informace o semináři, který se koná ve Žďáře nad Sázavou dne 23. 10. ve 14:00 hodin na Okresním úřadě Seminář se  týká analýzy plánů. Všichni by se měli zúčastnit.

Na závěr poděkoval předseda všem členům i hostům a termín další zasedání komise stanovil na 23. října 9:00 hodin ve Žďáře nad Sázavou.

 

 

 

      Ladislav Bárta, Bc.

předseda komise sociální

 

 

 

Dne 30. 9. zapsala: Šárka Polívková

 

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 9.10.2001 / 9.10.2001

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Rada kraje > Komise

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze