Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis z 2. zasedání komise pro vnější vztahy

19. září 2001
 

 
 

Zápis z 2. zasedání komise pro vnější vztahy

rady kraje Vysočina

konaného dne 19. září 2001

 

 

Přítomno:             6 členů komise pro vnější vztahy – viz presenční listina

                                   Radka Burketová – tajemnice komise

 

 

Program:

1.      Zahájení zasedání

2.      Práce oddělení vnějších vztahů

3.      Plán činnosti komise

4.      Diskuse, různé

5.      Závěr a stanovení dalšího termínu komise

 

 

1. Zahájení zasedání

                 Předseda komise PaedDr. Ivo Strejček přivítal všechny přítomné a zahájil 2. zasedání komise.

 

 

2. Práce oddělení vnějších vztahů

                 K tomuto bodu programu podala výklad tajemnice komise, která krátce pohovořila o náplni oddělení vnějších vztahů krajského úřadu.

                 Předseda na toto reagoval diskusí, jak by komise pro vnější vztahy mohla pomoci výše uvedenému oddělení. Přítomní se shodli, že je třeba využít známostí a kontaktů členů komise, kteří by mohli, potřebné kontakty sdělit oddělení vnějších vztahů. Předseda dále reagoval na skutečnost, že oddělení se také zabývá vytváření koncepce rozvoje vnějších a zahraničních styků kraje. Tajemnice k tomuto podala informaci. Koncepce se tvoří a oddělení vnějších vztahů úzce spolupracuje s odborem regionálního rozvoje, který má již základ takovéto koncepce.

 

ÚKOL: Zajistit důležité kontakty, zejména zahraniční

Odpovědnost: členové komise

Termín: průběžně

 

 

3. Plán činnosti komise

 

                 Členové se shodli na těchto bodech plánu činnosti komise:

1.      Pomoci při práci na koncepci

2.      Podílet se podílí na dobrém image kraje Vysočina

3.      Informovat kraj o reakcích občanů, sledovat informovanost občanů o krajském úřadě

4.      Podporovat práci oddělení vnějších vztahů krajského úřadu

5.      Vytvářet nadále databázi kontaktů

6.      Úzce spolupracovat s výborem regionálního rozvoje a s odborem regionálního rozvoje

 

 

4. Diskuse, různé

                 Předseda vyzval přítomné aby vyjádřili své připomínky a názory. Diskutovalo se o aktuálním problému – tendence některých okrajových části odtrhnout se od kraje Vysočina.

Některé názory jak pomoci řešit problém a informovat objektivně a správně občany o činnosti kraje:

-         vytvořit prezentaci kraje na videokazetě

-         vytvořit krátký film o kraji, který by se pouště v kinech před představením

-         úzce spolupracovat s medii

                 Tajemnice komise k tomuto podala vysvětlení. Kraj má prezentaci jak v tištěné podobě, tak na videokazetě. V těchto otázkách úzce spolupracuje s odborem regionálního rozvoje. Dále informovala o organizování 1. společenského večeru medií, který se bude konat 16. 10. 2001.

Pohovořila o problémech s médii. Vydají jen to, co oni považují za zajímavé. Na základě toho poprosila členy komise, aby mohli zjistit v jednotlivých okresech jaké periodika vychází.

 

ÚKOL: Vytvořit databázi všech periodik, která vychází v jednotlivých okresech

Odpovědnost: členové komise

Termín: nejbližší možný

 

                 Poté nastala diskuse o problému informovanosti občanů. Členové naznali, že lidé mají zkreslené představy o práci a činnosti Krajského úřadu kraje Vysočina. Hledala se cesta, jakým způsobem informovat občany.

1.      Informační bulletin kraje Vysočina

2.      Video, které se bude pouštět v kinech před představením

3.      Vytvořit krátký informační leták (ve formě tabulky), který by jasně a stručně vysvětloval činnost kraje jeho přednosti. Tento leták by se distribuoval do všech domácností.

4.      Informovat občany prostřednictvím zastupitelů měst a obcí

5.      Vytvořit bezplatnou informační linku

 

Diskutovalo se o kladech a záporech výše uvedených způsobů informovanosti občanů.

 

 

 

5. Závěr a stanovení dalšího termínu komise

                 Závěrem předseda poděkoval všem přítomným a termín dalšího zasedání komise stanovil na 17. října na 9:00 hodin.

 

 

 

 

 

                                                                                 PaedDr. Ivo Strejček, v.r.

                                                                           předseda komise pro vnější vztahy

 

 

 

Zapsala dne 25. 9. 2001 Šárka Polívková

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 9.10.2001 / 9.10.2001

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Rada kraje

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze