Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Finance Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Podklady pro hodnocení projektů

 

 
 

Hodnotitelské tabulky slouží jako podklad pro hodnotitele při podrobném posuzování každé žádosti. Nejdříve garant programu posoudí administrativní soulad projektu s Výzvou grantového programu. Pokud je po formální stránce vše v pořádku, postupuje projekt do hodnocení v řidicím výboru. Posuzuje se míra naplnění všech kritérií, obsah projektu i úroveň jeho zpracování. Výsledný počet bodů je důležitým podkladem pro rozhodnutí řídicího výboru o přidělení podpory.

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Mgr. Dušan Vichr
Vytvořeno / změněno: 16.9.2009 / 29.1.2018
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Finance

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze