Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis z 2. zasedání sociální komise

29. srpen 2001
 

 
 

Zápis z 2. zasedání sociální komise

Rady kraje Vysočina

konaného dne 29. srpna 2001

v Psychocentru Jihlava

 

Přítomni:

-         10 členů sociální komise Rady kraje Vysočina – viz presenční listina

-         Ing. Jarmila Janoušková – společnost pro regionální ekonomické poradenství – GAREP, spol. s r. o.

-         JUDr. Věra Švarcová – vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

-         JUDr. Božena Dolejská – tajemnice sociální komise

 

 

Navržený program jednání:

  1. Zahájení
  2. Připomínky k programu rozvoje kraje a práce na jeho aktualizaci
  3. Diskuse a různé

 

 

1. Zahájení, schválení programu

            Předseda Bc. Ladislav Bárta přivítal všechny přítomné a přednesl program 2. zasedání sociální komise, který byl bez připomínek přijat.

 

 

2. Připomínky k programu rozvoje kraje a práce na jeho aktualizaci

Výchozím materiálem k tomuto tématu byly podklady, které s předstihem zaslala všem členům tajemnice sociální komise. Předseda předal slovo zástupkyni společnosti GAREP, která diskutovala s členy komise o kategorizaci jednotlivých zařízení a dalších připomínkách k profilu kraje Vysočina v oblasti sociální péče, v rámci aktualizace PRKu.

Proběhla krátká diskuse o možnostech získávání potřebných a věrohodných informací k tomuto účelu.

 

 

3. Diskuse a různé

JUDr. Věra Švarcová informovala členy sociální komise o návštěvách sociálních zařízení, které jsou zřizovány okresními úřady a starostů obcí na jejichž území se tyto zařízení nachází. Účelem těchto návštěv bylo zmapovat situaci jednotlivých zařízení a možnosti obcí při převodu zřizovatelských funkcí z OkÚ na obce nebo kraj.

Byla poskytnuta k nahlédnutí zpracovaná fotodokumentace z jednotlivých zařízení všech okresů kraje.

Po krátké diskusi předseda přijal nabídku Jiřího Hormandla uskutečnit výjezdní zasedání v Domově důchodců v Proseči u Pošné, okres Pelhřimov. Stanovil předběžný termín zasedání na 26. září 2001. Předseda předloží návrh na výjezdní zasedání na Radě kraje Vysočina ke schválení a v případě změny budou datum, místo i čas upřesněny na pozvánce.

           

            Na závěr předseda poděkoval všem přítomným za spolupráci.

 

 

 

 

 

Bc. Ladislav Bárta

          předseda sociální komise

Rady kraje Vysočina

 

 

 

 

 

Zapsala dne 31. srpna 2001: Božena Šprynarová     

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 7.9.2001 / 7.9.2001

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Rada kraje > Komise

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze