Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysočina bezpečný region

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 1/2004

8. leden 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 1/2004

konaného dne 8. ledna 2004

 

Přítomno:        9 členů komise – viz prezenční listina

                        Strnadová Hana, Ing. – Odbor majetkový KrÚ kraje Vysočina

                        Kolář Petr, Ing. – Odbor majetkový KrÚ kraje Vysočina

                        Blábolil Václav – ředitel SÚS Pelhřimov

                        Švehla Antonín – ředitel SÚS Třebíč

                        Pauser Josef – ředitel SÚS Jihlava

 

Navržený program jednání:

1.       Zahájení

2.       Rozpočet kraje Vysočina na rok 2004 – investice v dopravě

3.       Různé

4.       Závěr

 

1. Zahájení

Předseda dopravní komise RNDr. Petr Pospíchal zahájil 1. zasedání Dopravní komise Rady kraje Vysočina v roce 2004 a přivítal všechny přítomné členy a hosty. Přednesl program 1. zasedání dopravní komise v roce 2004. Program byl bez připomínek přijat všemi přítomnými členy dopravní komise. RNDr. Petr Pospíchal konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Členové komise nevznesli žádné připomínky k zápisu ze zasedání dopravní komise č. 11/2003.

 

2. Rozpočet kraje Vysočina na rok 2004 – investice v dopravě

Cílem jednání dopravní komise je radě kraje, jejíž je iniciativním a poradním orgánem, připravit podklad pro rozhodnutí, jak rozdělit 56 250 tis. Kč na dopravní investice kraje Vysočina v roce 2004. Dopravní komise navrhuje rozdělení, které proporcionálně respektuje geografické rozložení silničního majetku kraje Vysočina a navrhuje akce, které budou realizovány především ve městech kraje Vysočina. Členové dopravní komise společně s řediteli jednotlivých správ a údržeb silnic kraje Vysočina po rozsáhlé diskusi doporučili jednotlivé akce týkající se oprav průjezdních úseků krajských komunikací ve městech kraje Vysočina. Kraj Vysočina v roce 2003 hospodařil s určitým účetním zůstatkem a část bude pravděpodobně použita na opravu krajského silničního majetku. O výši objemu finančních prostředků bude teprve radou kraje rozhodnuto, uvedl RNDr. Petr Pospíchal. Majetkový odbor předložil přítomným členům a hostům podkladový materiál, který obsahuje seznam akcí, tak jak byl chystán do původního rozpočtu kraje Vysočina. Ing. Zdeněk Šálek seznámil členy dopravní komise s havarijními akcemi na silniční síti v kraji Vysočina. Jedná se o:

► II/409 obec Panské Dubénky, hráz rybníka „Šerý“, nutná výstavba nového mostu spolu s přeložkou silnice; v současné době přepravuje majetkový odbor

► II/354 havárie opěrné zdi v těsném sousedství rodinného domku v obci Kuklík č. p. 43 na pozemku p. č. 856/1; v současné době je vypracována projektová dokumentace – předpokládaný náklad cca    750 tis. Kč.

Členové dopravní komise a přítomní hosté vedli rozsáhlou diskusi týkající se havarijních stavů na silniční síti kraje Vysočina a navrhli Radě kraje Vysočina akce v příloze č. 1 k dalšímu projednání.

 

4. Různé

RNDr. Petr Pospíchal poděkoval Ing. Karlu Špačkovi za materiál týkající se přípravy dokumentací pro využití strukturálních fondů. Ing. Zdeněk Šálek dále předložil členům dopravní komise materiál týkající se aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina pro rok 2004.

 

5. Závěr

Na závěr poděkoval předseda Dopravní komise Rady kraje Vysočina RNDr. Petr Pospíchal všem přítomným členům a hostům. Termín dalšího zasedání komise bude členům dopravní komise, prostřednictvím e-mailu, včas oznámen.

 

RNDr. Petr Pospíchal v. r.

předseda Dopravní komise Rady kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na jednání dne 08. ledna 2004

Zapsala: Martina Havlová dne 15. ledna 2004 /zápis pořízen na základě záznamu/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1

 

 

Dopravní investice kraje Vysočina v roce 2004

 

 

Návrh Dopravní komise Rady kraje Vysočina ze dne 08. 01. 2004

 

okres

město/obce

název akce

náklad r. 2004

 

 

Projektová dokumentace, koncepční příprava

2 000

HB

Golčův Jeníkov

 

 

HB

Havlíčkův Brod

II/150 Ledečská ul., projektová příprava

500

HB

Chotěboř

II/344 dopravní značení, projektová příprava

2 000

HB

Ledeč nad Sázavou

II/130 most ev.č.130-009,dofinancování SFDI ?

28 900

HB

Přibyslav

III/03810 Hesovská ul.,projektová příprava

500

HB

Světlá nad Sázavou

III/34728 Komenského ul.

25 500

HB

Habry

 

 

HB

Ždírec nad Doubravou

II/345 průtah                                                        2003

 

JI

Polná

II/352 Polná přeložka

7 950

JI

Jihlava

III/1316 Jihlava - Zborná, projektová příprava

500

JI

Jihlava

II/602 oprava povrchu-vyjeté koleje Jihlava - Dvorce

12 000

JI

Jihlava

od I/38 do Stříteže,rozšíření a úpravy silnice

12 800

JI

Jihlava

III/4062 Pístov - neprůtočný most,proj.příprava

500

JI

Telč

II/406 Dvorce -Telč; Slavíčkova,Staňkova, v rozpočtu SFDI 2003-2004

JI

Třešť

II/406 Dvorce -Telč, v rozpočtu SFDI 2003-2004

 

JI

Brtnice

II/405 -proj.příprava řešení průjezdnosti městem

300

PE

 

III/11226 Blažnov, rekonstrukce mostu

7 020

PE

 

II/112 Červená Řečice, bodová závada

3 510

PE

 

III/1296 Kuňovka havárie

1 400

PE

Humpolec

II/129 protihluková stěna

4 500

PE

Kamenice nad Lipou

III/4094 průtah

3 000

PE

Pacov

II/128 průtah, rozpočet SÚS                                  2004

3 000

PE

Pelhřimov

III/1333 průtah

2 000

PE

Počátky

 

 

PE

Žirovnice

III/1328 průtah                                                      2003     

PE

Horní Cerekev

průtah 2001

 

PE

Černovice

průtah 2001

 

TR

Hrotovice

II/152 most ev.č.15245-1, možnost etapizace

20 000

TR

Jaroměřice nad Rokytnou

II/152 rekonstrukce mostu - dokumentace

800

TR

Jemnice

II/152 Jemnice, povrchy

4 000

TR

Moravské Budějovice

III/15115 místní část Vranín,průtah části obce

1 500

TR

Náměšť nad Oslavou

obchvat obcí Jinošov-projektová příprava

200

TR

Třebíč

II/351 průmyslová zóna, povrchy

4 000

TR

 

II/408 Jemnice havárie svahů

2 340

ZR

Bystřice nad Pernštejnem

obnova dopravního značení

800

ZR

Nové Město na Moravě

okružní křižovatka - dokumentace

400

ZR

Nové Město na Moravě

I/19 a III/35314 propojení komunikací-vyhledávací studie

200

ZR

Velká Bíteš

III/3791 ul.Kostelní, projektová příprava včetně průtahu Vlkova

2 800

ZR

Velká Bíteš

II/602 rozšíření silnice

300

ZR

Velké Meziříčí

II/360 obchvat, v realizaci SFDI r. 2003 - 2004

 

ZR

Žďár nad Sázavou

III/35016 povrchy směr na Polničku(Pilská nádrž)

3 350

ZR

 

II/387 Koroužné-Švařec,rekonstrukce opěrné zdi

16 965

ZR

 

II/360 Radešínská Svratka, bodová závada

2 340

ZR

 

II/360 Moravec bodová závada

700

ZR

 

II/388 Zvole bodová závada

2 340

ZR

 

III/03719 Radslavice bodová závada

645

ZR

 

II/360 Křižanov průtah

17 550

ZR

 

II/354 Kuklík havárie

820

ZR

Svratka

III/343 průtah Svratka 2003

 

 

celkem města

 

199 930

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 22.1.2004 / 22.1.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Vysočina bezpečný region > Orgány krizového řízení kraje > Bezpečnostní komise RK > 2004-2001

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze