Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysočina bezpečný region

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina č. 5/2003

3. září 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina č.5/2003 konaného dne 3. září 2003

 

Přítomni: členové bezpečnostní komise viz. prezenční listina

 

Program jednání :

1.      Zahájení 

2.      Reforma ozbrojených sil  - zrušení 32. letecké základny v Náměšti nad Oslavou

3.      Hospodářská opatření pro krizové stavy

4.      První návrh rozpočtu kraje Vysočina

5.      Různé

6.      Závěr

 

 

1. Zahájení

-         změna v programu, bod dva přesunout na konec jednání;

-         program přijat bez dalších změn;

-         zápis z minulého jednání bez připomínek.

 

2. Hospodářská opatření pro krizové stavy

-         bod programu přednesl Pan Marousek, oddělení pro řešení mimořádných situací;

-         informace podány dle Zákona č. 241/2003 Sb.

-         materiály obdrželi všichni členové komise společně s pozvánkou;

-         hospodářská opatření (HO) se uskutečňují po vyhlášení krizových stavů

-         HO slouží k uspokojení základních potřeb občanů;

-         působnost orgánů – krajský úřad zpracovává plán dodávek a rozhoduje o použití reg. opatření, další úkoly vykonává určená obec, která plní úkoly stanovené  krajským úřadem;

-         nezbytnou dodávku v případě krizového stavu  platí objednavatel;

-         systém zabezpečuje pohotovostní zásoby – nelze použít bez vyhlášení krizového stavu;

-         existence Informačního systému ARGIS – financovala správa státních hmotných rezerv

 

Dotaz:

Jsou na Vysočina sklady státních rezerv?

-         stavební obnova železnic, sídlo v Sázavě.

 

Jak jsou zajištěny  zásoby potravin?

- zvláštní zásoby a správci zásob byly zrušeny a nyní je toto vyřešeno s dodavateli základních potravin smlouvou o smlouvě budoucí, o zajištění dodávek potravin.

 

Úkol:

- na příštím jednání komise předloží pan Marousek seznamy  skladů státních hmotných rezerv (kde jsou a v jakém jsou stavu ).

 

3. První návrh rozpočtu kraje Vysočina – kapitola PO a IZS

-         k tomuto bodu podal vysvětlující informace Pavel Maslák

-         návrh rozpočtu neprošel ještě v první čtení, je to jen návrh, tak jak ho sestavilo oddělení pro řešení mimořádných událostí včetně koordinátorky Aleny Beranové a HZS kraje Vysočina;

-         členové s návrhem souhlasili;

 

Dotaz:

Armáda se ruší a zůstane mnoho nevyužité techniky, která by mohla být využívána hasičskými sbory v kraji. Je možné tuto techniku převzít a už se tímto někdo zabýval?

 

-         Již proběhlo jednání ohledně převodu, kraj společně s HZS aktualizuje požadavky obcí na vojenský majetek. Žádost předána na gen. Štáb a MV, čtvrtletní aktualizace žádostí.

-         Narazilo sena problém, že vojenská vozidla  nemají velké technické průkazy, mají pouze doklady o způsobilosti vozidla. Magistrát nechce povolit přepis vozidel.

 

Na toto  téma nastala diskuse.

 

4. Různé

-         Pavel Maslák podal informace  ke Štěpánově nad Svratkou;

-         analýza škod je zpracována – škody po povodních nejsou ještě přesně vykalkulovány;

-         vyčíslení škod prozatím cca 8 000 000. Skládka naplavenin je prioritní – bylo zjištěno, že skládka není kontaminována.

-         Pavel Maslák vypracoval materiál, kde by zastupitelstvo mělo rozhodovat o přidělení dotace obci. V materiálu je navrhováno 800 000 Kč.

 

Usnesení 002/05/03/BK

Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje 

Radě kraje doporučit zastupitelstvu poskytnutí  finančního příspěvku obci Štěpánov nad Svratkou ve výši 1 mil. Kč.

 

-         Pavel Maslák dále informoval o vzniku pracovní skupiny, která vznikla na základě zákona 112.

-         Skupina se sestavila z vedoucích  některých odborů kraje Vysočina, Ve skupině by měl být statik a odhadce

-         skupiny vznikla, aby v případě mimořádné situace mohla ihned jednat. Skupina bude oficiálně ustanovena příkazem ředitelky

-         Pavel Maslák také sdělil, záměr kraje Vysočina zakoupit váhu na převažování nákladních aut a kamionů. Je to z důvodu, že v kraji Vysočina takováto váha není a silnice jsou ničeny hlavně nadměrným nákladem

 

5. Závěr

-         další zasedání komise se uskuteční 7. 10. v 9. 30

-         místo a program bude upřesněn na pozvánce

 

 

Pavel Maslák

předseda bezpečnostní komise rady kraje Vysočina

 

 

Zápis pořízen na jednání dne 3. 10. 2003

Zapsala Šárka Polívková dne 8. 10. 2003

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 6.11.2003 / 6.11.2003

 

Cesta: Titulní stránka > Vysočina bezpečný region > Orgány krizového řízení kraje > Bezpečnostní komise RK > 2004-2001

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze