Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysočina bezpečný region

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina č. 6/2003

7. říjen 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina č. 6/2003 konaného dne 7. října 2003

 

Program:

1.      Zahájení 

2.      Reforma ozbrojených sil  -  p. Maslák

3.      Aktivní zálohy dobrovolné – p. Maslák

4.      Stav pohotovostních zásob SSHR na územní kraje Vysočina – p. Marousek

5.      Bezpečnost vodních zdrojů – ing. Murárik

6.      Různé

 

Zahájení

-         zahájil Pavel Maslák,

-         omluvil nepřítomné členy komise,

-         informace o povýšení prvního náměstka ředitele HZS Ing. Zadiny do funkce plukovníka,

-         návrh na doplnění programu nebyl vznesen,

-         program schválen bez připomínek,

-         heslovitá forma zápisu z komise bude vyhovující.

 

Reforma ozbrojených sil

-         v Náměšti nad Oslavou zůstane minimálně 500 zaměstnanců, v současnosti je 1100 zaměstnanců,

-         ostatní posádky – záměr se nemění, v Jihlavě bude Územ. vojenská správa, v kraji nebudou výkonné ale řídící složky.

 

Dotaz:

Mastný:

Na BR obce se projednávala situace vzniklá s reformou armády – není zajištěna jednotka, která by zajišťovalo CO. Město Třebíč mělo domluvenou spolupráci s  Náměštskou základnou, ale díky reformě není region Vysočina, jako celek  zajištěn.

Pavel Maslák:

Pro kraj Vysočina je předurčena jednotka Jindřichův Hradec. ZVZ Hradec je vybrána pro pomoc při řešení  mimořádné události v našem kraji.

 

Aktivní dobrovolné zálohy

-         realizaci provádí armáda  nabytím platnosti zákona č. 128/2002 Sb.,

-         k této věci proběhla tisková konference;

-         bude to armáda profesionálů v počtu 150 osob;

-         zájemci se budou hlásit na Územ. vojenské správě – tam budou uzavřeny smlouvy;

-         jednou za rok budou tito lidé jezdit na cvičení; obdrží 500 Kč měsíčně, v případě nasazení víc;

-         budou plnit úlohu strážní roty;

-         cíl je vytvoření záložní jednotky v kraji pro potřeby řešení mim. události;

-         Pavel Maslák vyzval členy, aby tuto  informaci poskytli do místních zpravodajů.

 

Hospodářská opatření pro krizové stavy

-         jedná se o stav pohotovostních zásob;

-         v ČR bude 20 skladů;

-         vzhledem k tomu, že obce nemají dostatek informací, připravuje se seminář;

-         v Zpravodaji kraje se již objevují metodické informace.

 

Dotaz:

Mastný:

Jaké ochrané pomůcky budou umístěny na školách?

Pavel Maslák:

Informace je součástí koncepce ochrany obyvatelstva, která je umístěna na www stránkách MV ČR.

Ochranné pomůcky budou umístěny ve skaldech, v případě mimořádné události budou do škol distribuovány. Masky budou repasovaný a přepočteny na počty osob.

 

Bezpečnost vodních zdrojů

-         na kraj byl doručen dopis, kde vodárenská společnost nabízí zařízení, které monitoruje stav vody (možnost monitorovat – průmyslové kamery);

-         zajišťuje bezpečnost povrchových zdrojů, špatná voda by se nedostala do úpravny;

-         finanční náklad je 500 tisíc;

-         prověřit zajištěnost zdrojů pitné vody;

-         bude se jednat s ostatními kraji;

-         opatření by se mělo týkat jen povrchových vod.

 

Úkol:

- Pavel Maslák vyhotoví odpověď vodárenské společnosti, s tím že návrh se bude projednávat v kontextu  povrchových zdrojů  v celém kraji a budou ještě na toto téma probíhat další jednání.

 

- Oddělní pro řešení mimořádných událostí s odborem lesního vodního hospodářství a zemědělství připraví ucelený materiál a návrhy, jak to financovat, zda grantem nebo účelovou dotací. Vytvořený materiál předají k projednání do zemědělské komise a komise pro životní prostředí.

 

Různé

Mezinárodní asociace IPA, Vrchlického 46 Jihlava, Profesní sdružení policistů působní na mez. úrovni a žádají o možnost užívat znak kraje.

Pavel Maslák to předá k vyřízení.

 

Pavel Maslák se zmínil o návrzích na rozpočet pro rok 2004

-         kapitola požární ochrana a IZS obsahuje částku 12 275 000 Kč;

-         ještě bude několik jednání, kde můžou být částky změněny.

 

Úkol

Pavel Maslák do příští komise připraví ucelený materiál k rozpočtu kraje (kapitola požární ochrana a IZS)

 

Na minulém jednání se diskutovalo převody majetku armády do majetku hasičských sborů. K tomuto podal několik nových informací Pavel Maslák.

Nutné je aby posádky poskytly co nejužší informace o majetku (typ vozu, speciální úpravy a nástavce, kde je tento vůz umístěn). Kraj poté musí požádat o vystavení velkého technického průkazu (je to podobný proces, jako při dovozu aut ze zahraničí)

 

Závěr

další jednání komise se uskuteční  12 listopadu  2003  9.30 hodin

 

Pavel Maslák v. r.

předseda bezpečnostní komise

 

Záznam pořídila Šárka Polívková dne 7. října 2003.

Zápis pořízen na za základě záznamu dne 12. října 2003.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 5.11.2003 / 5.11.2003

 

Cesta: Titulní stránka > Vysočina bezpečný region > Orgány krizového řízení kraje > Bezpečnostní komise RK > 2004-2001

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze