Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Souhrn usnesení ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2003

8. září 2003
 

 
 

Souhrn usnesení z jednání

Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2003

konaného dne 8. 9. 2003

 

Přítomno:

Kontrolní výbor:

-          Ing. Bc. Jaromír Barák (předseda);

-          Mgr. Miroslav Báňa;

-          RSDr. Karel Tvrdý;

-          Mgr. Petr Kesl;

-          JUDr. Drahoslav Oulehla;

-          Ing. Jaromír Černý;

-          Ing. Vladislav Nechvátal;

-          Ing. Jaroslav Veselý (místopředseda).

Hosté:

-          Ing. František Dohnal.

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;

2.      Informace o činnosti rady kraje a krajského úřadu;

3.      Kontrola veřejné zakázky - výběr zprostředkovatele pro zhodnocování finančních prostředků kraje – dokončení a zápis;

4.      Kontrola veřejné zakázky – Krajský program snižování emisí – výběr zhotovitele studie;

5.        Různé.

 

Usnesení 018/07/2003/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

v souvislosti s probíhající kontrolou veřejné zakázky - výběr zprostředkovatele pro zhodnocování finančních prostředků kraje žádá Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina o vyhodnocení výsledků zhodnocování finančních prostředků kraje za I. pololetí 2003.

 

Usnesení 019/07/2003/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

návrh zápisu o kontrole veřejné zakázky - výběr zprostředkovatele pro zhodnocování finančních prostředků kraje a

pověřuje

Ing. Bc. Jaromíra Baráka, předsedu výboru, aby výše zmiňovaný dokument předložil Zastupitelstvu kraje Vysočina.

 

Usnesení č. 020/07/2003/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

stanovuje

předmět kontroly:                     kontrola veřejné zakázky „Speciální školy Třebíč, rekonstrukce stropních konstrukcí – výběr zhotovitele stavby“

kontrolovanou osobu:              krajský úřad

termín kontroly:                        zasedání kontrolního výboru č. 8/2003 dne 13. října 2003

složení kontrolní skupiny:          členové kontrolního výboru

vedoucí kontrolní skupiny:        předseda kontrolního výboru

ukládá

tajemnici výboru zajistit materiály potřebné k provedení výše zmíněné kontroly a zaslat je 10 dní před zasedáním kontrolního výboru č. 8/2003 členům kontrolního výboru.

 

Ing. Bc. Jaromír Barák v. r.

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 22.9.2003 / 22.9.2003

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze