Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Všech pět krajských nemocnic na Vysočině omezilo neakutní péči. Provoz se přizpůsobuje primárně péči o covid pozitivní pacienty

 

 
 
 • Pět krajských nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina má v současné době z 96 % naplněnu kapacitu covidových JIP lůžek. 34 osob je umístěno na lůžkách s umělou plicní ventilací nebo s ventilací. Počet hospitalizovaných na běžných lůžkách s diagnózou covid je v Kraji Vysočina 194. Podle informací hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka bohužel rostou čísla nakažených zdravotníků, aktuálně jich je ve statistikách evidováno 206.
 • Pokud jde o sociální služby zajišťované přímo organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina pak 35 klientů má potvrzenou diagnózu covid, celkem 41 zaměstnanců má pozitivní test, další cca padesátka je v nařízené karanténě. Sociálním zařízením bylo podle náměstka hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Pavla Fraňka doporučeno, aby se připravily na krizovou situaci a naplánovaly vzájemné výpomoci a scénáře spolupráce. V případech, kdy by došlo k problémům s personálním zabezpečením v takovém rozsahu, že by nebylo možné zabezpečit péči vlastními silami, vypomůže kraj při hledání dobrovolníků a při vyjednání výpomoci s Armádou ČR, či IZS.
 • Nemocnice zřizované Krajem Vysočina omezily plánovanou neakutní operativu, omezuje se provoz odborných ambulancí. Akutní neodkladná péče je zachována, provozy nemocnic jsou přizpůsobovány primárně péči o covid pozitivní pacienty. Pacienti (především ti dospělí) jsou žádáni, aby při nutné návštěvě nemocnic omezili přítomnost doprovodu, pokud to dovoluji jejich zdravotní stav. Při pohybu ve veřejných prostorech nemocnic je povinností mít správně nasazenou roušku a chránit si tak ústa i nos.
 • Nemocnice Nové Město na Moravě přesunula odběrové místo COVID z vnitřní ambulance nemocnice na parkoviště před infekční ambulancí. Test zde, stejně jako v ostatních vysočinských krajských nemocnicích, může absolvovat jen předem objednaný indikovaný pacient (s e-žádankou od lékaře nebo krajské hygieny) nebo samoplátce, každý klient musí mít termín testování potvrzený SMS zprávou. Více informací na lince 564 602 602. Neobjednaní klienti, a to i samoplátci, nemohou být testováni.
 • Krajský úřad Kraje Vysočina za pomoci Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina a obcí s rozšířenou působností distribuoval ochranné pomůcky pro školy a školská zařízení. Na www Kraje Vysočina je zveřejněn seznam 15 škol, které jsou na základě zájmu připraveny poskytnout péči o 3-10leté děti rodičů, kteří vykonávají službu ve vybraných složkách. Kraj Vysočina je připraven tato zařízení dle potřeby vybavit dezinfekčními prostředky. Více informací ZDE.
 • Budou vytipována minimálně tři ubytovací zařízení na území Kraje Vysočina, jedno pro případné ubytování pozitivních bezpříznakových pacientů, jedno pro negativní klienty z rodin, kde se COVID vyskytl a jedno zařízení záložní. Informace bude k dispozici po určení těchto zařízení a po jejich odsouhlasení Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina.
 • Stav zásob ochranného materiálu se nemění, nemocnice i sociální zařízení mají pokyn provést revizi a zásoby vést v množství pokrývajícím minimálně měsíční spotřebu.
 • Krajská hygienická stanice se sídlem v Jihlavě dnes informovala, že oproti minulému týdnu narostl počet pozitivně testovaných o 1615 případů, aktuálně je v regionu 2 762 nevyléčených. Komunitní přenos COVID už hygienici klasifikují na okresech Havlíčkův Brod, Třebíč a Pelhřimov.
 • Hejtman Kraje Vysočina informoval o možnosti využití statutu nařízené práce, výpomoc bude v případě nutnosti požadována od studentů odborných škol.
 • Krajské Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina bude od pondělí pomáhat s hromadnými odběry společnost IFCOR.

 • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 14.10.2020 / 14.10.2020

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze