Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Jiří Běhounek: Nejrychleji roste počet nakažených ve věkové kategorii 20-40letých

Výstupem dnešní Bezpečnostní rady kraje a pracovní skupiny COVID nejsou příznivá čísla. Krajští epidemiologové argumentují statistikou, která denně roste o desítky osob s tím, že stále častěji jde o případy komunitního přenosu tzn., že není zřejmé, kde a od koho se testovaná osoba nakazila. „Z dnes přednesených popisů konkrétních případů je zřejmé, že nejrychleji roste počet nakažených ve věkové kategorii 20-40letých,“ uvedl hejtman Vysočiny Jiří Běhounek. V souvislosti s tímto dal hejtman pokyn okamžitě doplnit stávající krajské zásoby ochranných pomůcek o další desetitisíce kusů respirátorů FFP2 i FFP3, všechny vysočinské krajské nemocnice budou denně reportovat o počtu připravených a volných lůžkách jak s plicní ventilací, tak bez ní. Nemocnice se tak formálně připravují na režim podobný tomu jarnímu s tím, že prozatím není omezen jejich běžný pracovní režim – plánování výkonů atd.
 

 
 

Už v minulém týdnu absolvovala čtyřicítka zdravotních sestřiček z krajem zřizovaných sociálních pobytových zařízení speciální cca hodinové školení na provádění odběrů vzorků na COVID-19. „Školení probíhalo díky ochotě Nemocnice Jihlava, přímo pod vedením náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Jarmily Cmuntové a jejích kolegyň. Účelem školení bylo získat dovednost a proškolit se ve správném odběru stěrů PCR pro zjištění výskytu COVID-19. Po dohodě s krajskou hygienou nebo praktickým lékařem domova, tedy vždy po indikaci, mohou už  nyní sestry v domovech konkrétním osobám nebo pracovníkům pobytového zařízení provést odběry přímo. Kraj Vysočina si od tohoto opatření slibuje časovou flexibilitu odběrů, uvolnění kapacit u odběrových stanů a snížení frekvence a narovnání vytížení odběrové sanitky  Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina. Pro klienty domovů to bude představovat i menší psychickou zátěž.  Součástí školení bylo také poskytnutí informací o práci s informačním systémem testování a kompletní administrativou, která samotné odběry vždy doprovází,“ uvedl Vladimír Novotný, náměstek hejtmana Kraje Vysočina. Tato praxe už zafungovala při odběru vzorků v Domově pro seniory v Třebíči, jde vlastními silami proškolený tým zvládl najednou odebrat desítky vzorků.

 

Podle informací Vladimíra Novotného Kraj Vysočina nyní prostřednictvím svých odběrových míst vyšetří v průměru denně více než 600 osob, v tuto chvíli využívá kapacity nejen svých laboratoří, soukromých laboratoří, nově i laboratoří Státního zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, kam denně odchází z Vysočiny až 400 vzorků. „Dnes jsem dostal nabídku Armády, která je do tří dnů připravena navýšit naše kapacity testování o svůj mobilní odběrový tým, který by vypomáhal krajské záchrance,“ uvedl hejtman Jiří Běhounek. 


V případě středních škol zřizovaných Krajem Vysočina je už  avizováno spuštění modelu distanční výuky, v jednotlivých případech. Všechny krajské školy disponují dostatkem hygienických prostředků i ochranných pomůcek. „V tuto chvíli děláme vše proto, aby byla v co největším rozsahu zajištěna normální výuka i za cenu to, že ředitelé nařídí nošení roušek i v průběhu vyučování,“ uzavřel Jiří Běhounek.

 

  •  tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 17.9.2020 / 17.9.2020

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze