Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zaměstnanci Domova pro seniory Havlíčkův Brod převzali Cenu Rady vlády pro seniory a stárnutí populace

V rámci 3. ročníku Fóra rodinné politiky, které letos Ministerstvo práce a sociálních věcí uspořádalo v prostorách Univerzity Pardubice, byly předány Ceny Rady vlády pro seniory a stárnutí populace. V kategorii „kolektiv či projekt“ uspěli zaměstnanci krajské příspěvkové organizace Domov pro seniory Havlíčkův Brod, pracoviště Břevnice.
 

 
 

Touto cenou Rada vlády pro seniory a stárnutí populace každoročně oceňuje osobnosti, organizace a dalším subjekty za významný přínos ke zvýšení kvality života seniorů a k řešení problematiky stárnutí a stáří. V letošním roce, vzhledem k nové zkušenosti s epidemií COVID-19, rada považovala za důležité ocenit zejména ty, kteří pomáhali seniorům v tomto nelehkém období.


Ocenění tak v kategorii „kolektiv či projekt“ získali zaměstnanci Domova pro seniory Havlíčkův Brod z pracoviště Břevnice, kteří museli čelit nákaze Covid-19 přímo v zařízení. Nakazili se zde všichni klienti tohoto malého pracoviště, tedy 22 osob a více jak polovina personálu. „Kolektiv čelil velice obtížné situaci, personálu schopného práce bylo velice málo, všichni museli pracovat v kompletních ochranných pomůckách, panovaly obavy a strach, co bude dál. Pracovnice zaučovaly řadu dobrovolníků, bez kterých by péče o klienty v domově nebyla možná, pomáhali také hasiči HZS Kraje Vysočina,“ popisuje náročné, zhruba dvouměsíční období Hana Hlaváčková, ředitelka domova.

 

„Rád bych vyzdvihl zejména velmi lidský a obětavý přístup všech členů kolektivu, kdy se dokázali ve vysoce obtížných podmínkách s nasazením vlastního zdraví postarat o nemocné klienty, kteří ve většině případů díky výborné péči nemuseli být hospitalizováni a také se z onemocnění postupně zotavili,“ sdělil při gratulaci a poděkování zaměstnancům domova náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk.

 

Lidskou solidaritu a obětavost projevili zaměstnanci Domova pro seniory Havlíčkův Brod i nyní. Šest z nich se přihlásilo na dobrovolnou výpomoc do podobně zasaženého Domova pro seniory Humpolec, ve kterém propuklo onemocnění Covid-19 mezi klienty i personálem.


Foto: zleva staniční sestra Renáta Exnerová, náměstek hejtmana Pavel Franěk, ředitelka domova Hana Hlaváčková, zdravotní sestra Ludmila Cicková a náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Zuzana Jentschke Stőcklová

cena

  • Stanislava Holbová, odbor sociálních věcí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz  
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 9.9.2020 / 9.9.2020

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze