Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Vyjádření hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka k průběhu hlasování o hlubinném úložišti radioaktivních odpadů

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém jednání 8. září 2020 neschválilo návrh usnesení předložený klubem KDU-ČSL týkající se výběru hlubinného úložiště radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva na území Kraje Vysočina.
 

 
 

„Hlasování k bodu řádně zařazenému do programu jednání zastupitelstva radou kraje na základě písemného podání jedním ze zastupitelů  bylo naprosto  regulérní, v pořádku. Usnesení nebylo přijato, protože pro něj nehlasovala většina členů zastupitelstva kraje. Zasedání probíhalo řádně. V době, kdy jsem jako předsedající dával k tomuto bodu hlasovat o navrženém usnesení, bylo zastupitelstvo prokazatelně usnášení schopné. Předsedající nemůže nikoho nutit, aby hlasoval, každý člen zastupitelstva má právo projevit svou vůli. Všichni přítomní členové nejvyššího orgánu kraje měli možnost hlasovat, někteří této možnosti, tohoto práva nevyužili,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. 


  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 9.9.2020 / 9.9.2020

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze